Utslippsfri luftfart i 2040?

Avinor, i samarbeid med NHO Luftfart og ZERO, inviterer til en konferanse om luftfart og klima 22. mars 2018 kl. 10.00 - 16.00 på DOGA i Oslo.

Avinors visjon er at all innenriks luftfart i Norge skal være elektrifisert innen 2040. På konferansen stiller vi spørsmålet: Kan elektrifisering, i tillegg til økt bruk av bærekraftig biodrivstoff, løse luftfartens klimautfordringer?

Luftfartens samfunnsnytte og klimagassutslipp vil bli belyst. Vi får en oppdatert status for produksjon og bruk av bærekraftig jet biodrivstoff. Avinor vil presentere en fersk rapport om elfly, og innledere fra flyselskap og elflyprodusenter vil gjøre rede for dagens situasjon og framtidsutsikter for utviklingen av elflyet.

Konferansen avsluttes med en paneldebatt der sentrale norske politikere diskuterer hvordan Norge kan bli et foregangsland for utslippsfri luftfart.

Konferansen er gratis.

Tid: 22. mars 2018 kl 10:00 – 16:00, registering fra kl 9:00.

Sted: DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo

Rapport

Introduction of electric aircraft in Norway

 

09:00 - 10:00Registrering, kaffe & te
10:00 - 10:30

Velkommen! Luftfartens samfunnsnytte.

- Dag Falk-Petersen, Konsernsjef, Avinor
- Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister. Se opptak.
- «Luftfartens betydning for næringslivet». Se opptak. Per Øyvind Langeland, Avdelingsdirektør næringspolitisk avdeling, NHO

10:30 - 11:00

Klimastatus luftfart og utslippsreduserende tiltak.

- «Kan luftfarten bli en «miljøvinner»?». Se opptak. Jon Sjølander, Konserndirektør Strategi og utvikling, Avinor
- «Towards Zero Emissions». Se opptak. Lars Andersen Resare, Head of Environment and CSR, SAS

11:00 - 11:40

Jet biofuel

- «Sustainable Aviation Fuels. Industry dynamics & development». Se opptak. Merel Laroy, Head of Marketing & Communication, SkyNRG
- «Biodrivstoff fra norsk skog: bærekraft og potensial». Se opptak. Rasmus Astrup, Forskningsleder, NIBIO
- «Demo Plant for Biofuel». Se opptak. Rune Gjessing, CEO, Silva Green Fuel
- «Quantafuel – A view into the next generation of sustainable fuel-innovation». Se opptak. Se video. Kjetil Bøhn, CEO, Quantafuel

11:40 - 12:00

 Elektrifisering av luftfart  

- «Intro». Dag Falk-Petersen, Konsernsjef, Avinor
- «Electric Aviation in Norway». Se opptak. Jan Otto Reimers, Green Future AS

12:00 - 13:00Lunsj
13:00 - 14:45

Elektrifisering av luftfart  (forts.)

- «Pioneering electric aviation. Lessons learned and vision for the future». Se opptak. Ivo Boscarol, Founder, President and CEO, Pipistrel Group
- «Electrifying propulsion». Se opptak. Olaf Otto, Head of Sales and Business Development eAircraft, Siemens
- «Electrification: Aviation´s new frontier». Se opptak. Antonio Campello, President and CEO, EmbraerX
- «Path to zero emissions in 2040» av Matt Knapp, CTO and Co-founder of Zunum Aero
- «Electrification. A revolution for the aviation industry» av Glenn Llewellyn, General manager Electrification, Airbus
- Stein Nilsen, Managing Director, Widerøe
- Panelsamtale  (ledet av Kristin Brenna, ZERO og Torkell Sætervadet, Norges Luftsportforbund – NLF)

14:45 - 15:10Pause
15:10 - 15:30

Politiske virkemidler  

- «Virkemidler for en miljøvennlig luftfart – er CO2-fond løsningen? ». Se opptak. Torbjørn Lothe, Direktør, NHO Luftfart
- «Virkemidler: Utslippsfri luftfart 2040?» av Kåre Gunnar Fløystad, ZERO

15:30 - 16:00

Utslippsfri luftfart i 2040? Politisk samtale - ledet av Marius Holm

- Marius Holm, Daglig leder, ZERO
- Atle Hamar (V), Statssekretær Klima og miljødepartementet
- Kårstein Eidem Løvaas (H), Næringskomiteen
- Åsmund Aukrust (Ap), Energi- og miljøkomiteen
- Per Espen Stoknes (MDG), Finanskomiteen samt Energi og miljøkomiteen

16:00 - 18:00Kaffe & te
18:00Slutt