Reise med dyr

Regler rundt transport av kjæledyr kan variere fra land til land og fra flyselskap til flyselskap

Hovedregelen er at alle dyr må oppbevares i egne bur og sendes i lasterommet. 

Det er mulig å ha med mindre dyr gjennom sikkerhetskontrollen og i kabinen, dersom flyselskapet ditt tillater dette. Ta med færrest mulig løse gjenstander slik at du kan konsentrere deg om å holde dyret ditt rolig. Snakk eventuelt med dyrlege i forkant av reisen for å få beroligende medisin. Du må forvente at sikkerhetspersonalet ber deg om å ta dyret ut av buret, slik at de kan sende buret gjennom røntgenmaskinen for å sjekke for ulovlige objekter. Dyret ditt vil ikke bli sendt gjennom røntgenmaskinen, men det kan bli brukt metalldetektor for å finne ut om det kan finnes ulovlige objekter på dyret. Det kan også bli brukt spesielt deteksjonutstyr, en papirlapp strykes da over buret og/eller dyret og analyseres for eventuelle partikler av sprengstoff.

Noen selskaper godtar ikke gnagere om bord i flyet, selv ikke i lasterommet. Hvilket land du skal reise til kan også påvirke hvilke regler som gjelder.

Husk derfor å sjekke med flyselskapet ditt i god tid før avreise.

Se også Mattilsynets sider om reise med dyr. Mattilsynet har ansvaret for kontrollen av levende dyr som føres inn til Norge.

Jente med hundebur