Investor

Vi binder Norge sammen gjennom bærekraftig luftfart

Avinor er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet, som eier, driver og utvikler infrastrukturen for luftfarten i Norge.