Finansiell kalender

Neste aktivitet:

29. august 2023: 1. halvår- og 2. kvartalsrapport 2023

28. november 2023: 3. kvartalsrapport 2023

Øvrige regelmessige aktiviteter

Avinor offentliggjør ukentlige trafikktall for våre 10 største lufthavner hver mandag morgen. 

Avinor offentliggjør statistikk og kommentarer til foregående måneds trafikktall den 12. i hver etterfølgende måned, evt. nærmeste påfølgende mandag. 

 

 

 

 

Alle rapporter