Finansiell kalender

Neste aktivitet:

10. februar 2023: 4. kvartalsrapport 2022

28. mars 2023: Års- og bærekraftsrapport 2022

10.mai 2023: 1. kvartalsrapport 2023

29. august 2023: 1. halvår- og 2. kvartalsrapport 2023

28. november 2023: 3. kvartalsrapport 2023

Øvrige regelmessige aktiviteter

Avinor offentliggjør ukentlige trafikktall for våre 10 største lufthavner hver mandag morgen. 

Avinor offentliggjør statistikk og kommentarer til foregående måneds trafikktall den 12. i hver etterfølgende måned, evt. nærmeste påfølgende mandag. 

 

 

 

 

Alle rapporter