Kontaktpersoner finans

Kontakt Avinor Finans
KONSERNDIREKTØR STRATEGI OG VIRKSOMHETSSTYRING/CFO
Petter Johannessen
Telefon 400 03 003
Finansdirektør/investorkontakt
Hilde Vedum
Telefon 995 00 534
Økonomidirektør / investorkontakt
Thomas R. Øyn
Telefon 958 67 511