Kontaktinformasjon

Henvendelser om tredje rullebane:

E-post: tredjerullebane@avinor.no 
(Denne epostadressen blir betjent i arbeidstiden 08.00 – 16.00).

Henvendelser vedrørende støy:

Gå til skjema vedrørende støy

Henvendelser til Miljø- og støyutvalget:

Ullensaker kommune 
Gjerdrum kommune
Hurdal kommune
Eidsvoll kommune
Nannestad kommune
Nes kommune