Fremdriftsplan

16.11.2018: Oppdatering – prosessen rundt tredje rullebane på Oslo lufthavn

Avinor er orientert om at formannskapet i Ullensaker kommune enstemmig har vedtatt å stanse arbeidet med en tredje rullebane inntil videre. Avinor tar beslutningen til etteretning.

Beslutningen om stans i arbeidet gjøres med begrunnelsen at Ullensaker kommune mener lokaliseringsspørsmålet verken er forberedt eller avgjort i samsvar med plan- og bygningslovens regler eller den fremgangsmåten Samferdselsdepartementet selv har skissert.

Avinor tar beslutningen til formannskapet til etterretning og avventer beskjed fra Samferdselsdepartementet for videre avklaring.

- Vi er kjent med vedtaket i Ullensaker kommune og forholder oss til Samferdselsdepartementet i deres avklaring av videre prosess og vil planlegge deretter, sier plansjef i Avinor Oslo lufthavn, Bent A. Skatvedt.

Les mer om vedtaket fra Ullensaker kommune her: https://www.ullensaker.kommune.no/aktuelt/pause-i-arbeidet-med-3.-rullebane/Klikk her for større versjon.