Søknadsskjema for neste opptak kommer her 25. oktober 2016
Luftens
Dirigenter
Flygeledere dirigerer trafikken i norsk luftrom og på flyplassene. Det er en utfordrende jobb som krever spesielle egenskaper. Kanskje nettopp du har det som skal til for å bli en av luftens dirigenter?
Søknadsskjema for neste opptak kommer her 25. oktober 2016