Har du det
som trengs?
Å jobbe som flygeleder er både givende og krevende. Nedenfor får du et innblikk i flygelederyrket.