Søknadsfristen for 2015-opptaket har nå passert.
Luftens
Dirigenter
Flygeledere dirigerer trafikken i norsk luftrom og på flyplassene. Det er en utfordrende jobb som krever spesielle egenskaper. Kanskje nettopp du har det som skal til for å bli en av luftens dirigenter?
Søknadsfristen for 2015-opptaket har nå passert.