Håndterer flytrafikk i arktiske forhold

Høsten 2018 begynte Jeroshan Alexander som flygelederelev i Tromsø tårn. Han har allerede bidratt til å hjelpe piloter i potensiell nød, da et fraktfly fra Svalbard varslet om tekniske problemer.

I det vi møter Jeroshan i tårnet ved Tromsø lufthavn, Langnes tar et ambulansefly av i sørgående retning. Trafikken inn og ut av lufthavnen er variert, og operasjonene som flygelederne har ansvaret for, kan til tider være hektisk.

- Tromsø er en av flyplassene med mest kompliserte vinteroperasjoner, og er sånn sett et flott sted å ha opplæringsperioden, eller «on the job training», som vi kaller det, sier Ståle Johnsen, sjefsflygeleder ved Tromsø Tårn.

Når man har gjennomført den teoretiske delen av utdanningen, skal man gjennomføre en praksisperiode ved en operativ enhet i Norge. Denne tar som regel om lag ett år, før man sertifiseres som flygeleder.

- I løpet av «on the job training» -perioden, skal alle elever gjennom fire faser, som alle må bestås før man kan komme videre og bli sertifisert flygeleder. Denne perioden bygger på den teoretiske grunnutdanningen fra førsteåret i studieløpet. Forskjellen fra førsteåret, er at man i praksisperioden får oppleve flygelederyrket enten i et tårn eller ved en kontrollsentral. Det er også en del særnorske regler man må lese seg opp på i praksisperioden, i tillegg til det man lærte på grunnutdanningen, forteller Jeroshan.

Jeroshan Alexander.jpg

God balanse mellom jobb og fritid

Jeroshan er opprinnelig fra Bergen, og som bergensere flest, er han veldig glad i hjembyen sin. Tromsø er imidlertid et svært bra sted å bo og jobbe.

- Jeg trives veldig godt her i Tromsø. Byen har et pulserende liv, mange fritidstilbud og flott natur. Tromsø er en storby, med alle de tilbudene det medfølger, samtidig som det er kort vei til naturen. På fritiden driver jeg mye med musikk, og den hobbyen får jeg absolutt mulighet til å dyrke ved siden av jobben ved kontrolltårnet ved Tromsø lufthavn.

utsikt_TOS.jpg

Når man skal velge karrierevei, opplever mange dilemmaet mellom å måtte følge drømmene sine og å prioritere venner og kjæreste. Jeroshan har selv kjæreste i Oslo, og har et reflektert perspektiv på det å ha et langdistanseforhold.

- Dette er selvfølgelig et vanskelig valg man tar når man skal velge utdanning og karriere, men et langdistanseforhold fungerer fint så lenge begge parter er innstilt på at det skal nettopp fungere. Samtidig er det ikke noe problem å kunne reise til Oslo på fridagene mine. Det at man jobber turnus, gjør at man også kan ha flere dager fri i strekk. Dette er en klar fordel med flygelederyrket, slik jeg ser det.

Rullebane_TOS.jpg

Oversikt_TOS.jpg