Fra teater til flygeleder

Da Jan Magne var ferdig med videregående, ønsket han å satse på teaterutdanning. En annonse for flygelederutdanningen i Avinor Flysikring endret karriereplanene hans. Nå jobber 29-åringen som flygeleder i tårnet på Stavanger lufthavn, Sola, og han har ikke angret et sekund.

Vi møter flygeleder Jan Magne Steine i tårnet på Stavanger lufthavn, Sola en solfylt fredag i november. I bakgrunnen hører vi en flygelederkollega gi klarering til en KLM-maskin på vei til Amsterdam. -KLM 1200, cleared for take-off on runway 18. Klareringen fra flygelederen gis på en rolig, tydelig og betryggende måte, helt etter boka. Like etterpå skimtes et militærfly fra NATO i horisonten, som holder på med treningsrunder, såkalte touch and go. Dette skjer samtidig mens helikoptertrafikken til oljeplattformene i Nordsjøen tar av og lander ved lufthavnens andre rullebane. Med andre ord, en helt vanlig dag på lufthavnen i Norges oljehovedstad.

- Det at vi har aktiv trafikk på to rullebaner som krysser hverandre her på Sola lufthavn (også kjent som «samtidige operasjoner» på fagspråket), er nok spesielt i norsk sammenheng. Det gjør at vi må være ekstra fokuserte, samtidig som det gjør arbeidshverdagen variert og interessant. Her får jeg rett og slett brukt hele spekteret av ferdigheter, som jeg trente på under utdanningen, forklarer Jan Magne.

Flygelederyrket var ikke guttedrømmen

Da karriereveien skulle stakes ut, var det ikke flygeleder som i utgangspunktet sto øverst på listen over utdanninger han kunne tenke seg.

Bli flygeleder2.jpg

- Jeg hadde egentlig tenkt meg en karriere innenfor teater, og var på opptak til den prestisjetunge skolen Liverpool Institute of Performing Arts i England. Da jeg ikke kom inn på den skolen, prøvde jeg litt forskjellige ting, før jeg tilfeldigvis så en annonse for flygelederutdanningen i Avinor Flysikring. Da var det bare å «hoppe i det» og søke, selv om jeg var forberedt på at nåløyet for å komme inn var trangt. Det verste som kunne skje, var jo at jeg fikk et «nei», så det var ikke noe å tape ved å søke forteller Jan Magne.

Ingen dag er lik for luftens dirigenterBli flygeleder3.jpg

Etter første året på flygelederutdanningen, begynte Jan Magne på den obligatoriske opplæringen ved en operativ enhet, før han kunne kalle seg for utsjekket flygeleder. Opplæringstiden varte i et drøyt år, og er også kjent som «on the job training». Tjenesten gjennomførte han ved Tromsø lufthavn, Langnes, hvor han totalt jobbet i to og et halvt år. Etter dette fikk Jan Magne jobb som flygeleder ved Alta lufthavn, før han satte kuren mot Stavanger lufthavn, Sola, hvor han nå jobber.

- Det som er flott med flygelederyrket, er at man kan få mulighet til å jobbe på forskjellige steder. Yrkesmessig har dette gitt meg nyttig erfaring, for eksempel fra Nord-Norge, hvor værsituasjonen kan endre seg fort. Det gjør at man raskt må endre på planene man hadde lagt tidligere på dagen. Det som er godt, er at man i utdanningsløpet blir grundig opplært, slik at man vet hvordan man skal håndtere forskjellige situasjoner, reflekterer Jan Magne.

Sammen om å løse et viktig samfunnsoppdrag

Ifølge Jan Magne, fører flygelederyrket til at man blir godt sammensveiset og trygg på kollegene sine. Dette kommer godt med, når man skal sørge for at tusenvis av passasjerer skal komme seg trygt frem hver dag, hele døgnet.

- Noen av mine beste venner har jeg i flygelederyrket. Det som er flott, er at vi er mange forskjellige typer mennesker som jobber som flygeledere, og det er derfor rom for å være seg selv. Det er selvsagt noen dager som er mer krevende enn andre, men jeg kan med hånden på hjertet si at jeg stort sett gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag, sier Jan Magne oppriktig.

Hverdagen med turnusordningen har Jan Magne også en klar formening om.

Bli flygeleder4.jpg

- I og med at flygelederyrket er med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, må vi være innstilt på å jobbe turnus. Dette innebærer å jobbe noen kvelder, netter, helger og helligdager. Når det er sagt, synes jeg dette er en veldig grei ordning, for totalt sett får vi minst like mye fri som andre yrkesgrupper. Nylig fikk jeg for eksempel mulighet til å reise på ferie til New Zealand med gode kolleger utenfor høysesong. Samtidig får jeg mulighet til å dyrke teaterhobbyen min på siden av flygelederyrket. En ting jeg ikke tenkte på før jeg søkte på flygelederutdanningen, men som jeg verdsetter i dag, er at man ikke behøver å ta med seg jobben hjem etter at man er ferdig for dagen, sier Jan Magne.

På spørsmål om hvilke råd han vil gi potensielt nye kolleger, som vurderer å søke på flygelederutdanningen, svarer Jan Magne kontant:

«Hopp i det – det er ingenting å frykte!»