Opplæring i simulator

En viktig del av opplæringen for flygeledere skjer i simulator. I videoen nedenfor følger vi Stian, som er flygelederstudent, inn i simulatoren på Oslo lufthavn.