Søk her
Søk flygelederutdanningen nå! Søknadsfrist 15. februar 2018
Luftens
Dirigenter
Flygeledere dirigerer trafikken i norsk luftrom og på flyplassene. Det er en utfordrende jobb som krever spesielle egenskaper. Kanskje nettopp du har det som skal til for å bli en av luftens dirigenter?
Søk her
Søk flygelederutdanningen nå! Søknadsfrist 15. februar 2018