Utdanningen

This page is only available in Norwegian

Den grunnleggende delen av Avinors flygelederutdanning (initial training), foregår hos NATS/Kingston University i Storbritannia. Den praktiske delen av utdanningen foregår ved en tårn- eller kontrollsentralenhet i Norge.

Varighet

Flygelederutdanningen varer i ca. 2 år og består av:

  • Forkurs i Norge (ca. 1 uke i begynnelsen av september)
  • Initial training ved NATS/Kingston University (9 mnd.). Fra september - juni.
  • Transisjonskurs: kurs i norske regler og bestemmelser, systemopplæring, safety og meteorologi (3 uker).
  • Praktisk opplæring og trening ved et kontrolltårn eller en kontrollsentral i Norge. Denne perioden leder frem til eksamen og sertifisering som flygeleder.

Innhold

Den praktiske delen av utdanningen gjennomføres ved en av kontrollsentralene eller kontrolltårnene i Norge og består i hovedsak av praktisk trening under ledelse av en erfaren flygeleder. I tillegg må flygelederelever tilegne seg kunnskaper om lokale regelverk og gjennomføre en del trening i simulator.

Mer informasjon om NATS