Bli AFIS-fullmektig
Ønsker du å jobbe i et tårnsenter eller i tårnet på en lokal flyplass? Nedenfor får du et innblikk i det å være AFIS-fullmektig. Velkommen som søker til AFIS-utdanningen!