Bli AFIS-fullmektig
Ønsker du å jobbe i et tårnsenter eller i tårnet på en lokal flyplass? Nedenfor får du et innblikk i det å være AFIS-fullmektig. Neste søknadsprosess starter høsten 2019!