Kapteinen er helt avhengig av en AFIS-fullmektig

Bjørn Johnsen jobber som kaptein i Widerøe og som sjefsinstruktør på kortbanenettet i Norge.

- Vi har kun kontakt med AFIS-fullmektig på vei nei til en flyplass og på vei ut fra flyplassen, sier Bjørn.

Informasjonen en AFIS-fullmektig gir til kapteinen er ganske variert. Det går på alt fra vær og vind, rullebanestatus og ikke minst informasjon om annen trafikk i området.

- Informasjonen vi får fra en AFIS-fullmektig er helt prekær for oss. Vi må for eksempel vite om vi kan starte på en innflygning. Vi har siktbegrensninger og høydebegrensninger på været, og vi må derfor ha væropplysninger som tilsier at vi kan få lov til å starte på en innflygning, sier Bjørn.

En AFIS-fullmektig gir opplysninger om rullebanestatus. Er rullbanen for glatt eller under visse vindforhold kan ikke flyene lande. 

- Hvis en AFIS-fullmektig oppgir feil opplysninger eller at vi ikke får informasjon i det hele tatt; er dette veldig kritisk. Det er derfor kjempeviktig at informasjonen er riktig.