Flyfrakt

Sende flyfrakt

Hvis du skal sende en ekspresspakke, kan du kontakte et av ekspressgodsselskapene på Oslo flyplass. For all annen flyfrakt kan du kontakte en flyspeditør. For sending av levende dyr, kontakt Trust.

Hvis du skal ut og reise og har mye ekstra bagasje, er det mulig å sende den som flyfrakt med Trust eller Jetpak .

Spore opp flyfrakt

Her kan du spore opp en pakke som er sendt med flyfrakt. Skriv inn nummeret på fraktbrevet, som kalles air waybill (forkortet AWB). De første tre sifrene i AWB-nummeret beskriver hvilket flyselskap pakken er sendt med. Hvis du vet hvilken speditør pakken er sendt med, kan du også kontakte speditøren.