Vilkår og betingelser for forhåndsreservasjon av parkering

Sist oppdatert, juni 2019. Aktørene i dette dokumentet er:

  • Deg - den som reserverer parkering
  • Avinor - eieren av nettstedet man reserverer på og parkeringsområdene
  • Parkeringsoperatøren - selgeren av alle parkeringstjenestene, utnevnt av Avinor

Kortversjon med det viktigste – for deg som har det travelt

Disse betingelsene er gjeldende for forhåndsbestilling av parkering på Avinors lufthavner. Avinor AS er eieren av nettstedet du reserverer parkeringen på samt parkeringsområdene. Parkeringsoperatøren er selgeren av parkeringstjenestene og drifter kundesenteret.

Hvis du har spørsmål kan du se siden med spørsmål & svar (som du finner på bookingsiden).

Finner du ikke det du lurer på i spørsmål & svar, kan du kontakte kundesenteret til parkeringsoperatøren på lufthavnen. I den detaljerte versjonen lenger ned, i punkt 2, finner du kontaktdetaljene til parkeringsoperatøren for din lufthavn.

Ved å akseptere disse kjøpsbetingelsene, tillater du Avinor å sende dine data til parkeringsoperatøren. Informasjonen vil kun bli benyttet i forhold til din reservasjon.

Reservasjon må som hovedregel gjøres senest 2 timer før innkjøring.
Hvis det er mindre tid til innkjøring får man ikke bestilt. Når man betjener kalenderen på reservasjonssiden, vises de produkter og priser som er tilgjengelig i den tidsperioden du har angitt.

Du kan reservere parkering ved å være logget inn i Min Profil eller uten å være logget inn. Hvis du trenger hjelp til Min Profil, finnes det en «hjelp til min profil»-side med spørsmål og svar på nettsiden.

Du vil motta en reservasjonsbekreftelse på e-post som er din kvittering for kjøpet. Forhåndsreservasjon er basert på automatisk gjenkjenning av bilens skiltnummer slik at skiltnummeret fungerer som parkeringsbilletten din. Dette er nøye beskrevet på bekreftelsen. Det er ditt ansvar at skiltnummeret du legger inn i reservasjonen er i overenstemmelse med kjøretøyet du benytter når du parkerer. Se punkt 5 lenger ned om endringer du kan gjøre i din reservasjon.

Du kan endre eller kansellere reservasjonen din selv. Dette må gjennomføres senest 24 timer etter forhåndsbestillingen ble utført. Dersom produktet du har kjøpt må bestilles senest 2 timer før innkjøring, gjelder også den samme tidssperren for endring/kansellering.

Du kan ikke endre eller kansellere en reservasjon etter parkeringstiden har startet (for eksempel utvide parkeringstiden mens man står parkert).

Hvis du ikke får gjennomført en reservasjon, eller gjennomfører en reservasjon feil, uansett årsak, er ikke Avinor eller parkeringsoperatøren ansvarlig for en eventuell merkostnad du måtte ha som følge av det.

Detaljert versjon – når du har litt mer tid

1. Om nettstedet

Disse betingelser gjelder for parkeringsreservasjon gjennomført via www.avinor.no og alle andre nettadresser som drives av Avinor AS. I løpet av bestillingen rutes du videre til vår leverandør av betalingstjenester Nets. Det er Avinor som eier parkeringsområdene på lufthavnene.

Nettstedet www.avinor.no eies av Avinor AS som er et registrert selskap i Norge. 

Avinor AS | Pb 150 | N-2061 Gardermoen | +47 67 03 00 00 | Org. nr. 985 198 292 MVA

2. Parkeringsoperatøren og kontaktinformasjon til kundesenter

Parkeringsoperatøren opptrer som selger av parkeringstjenestene på lufthavnene på vegne av Avinor. Dette gjelder også salg av forhåndsreservasjon/booking. Samme betingelser gjelder for booking av parkering på alle lufthavner.

Se listen for å finne parkeringsoperatøren på din lufthavn samt kontaktinfo til parkeringsoperatørens kundesenter.

Apcoa Parking Onepark
  Oslo lufthavn
  Alta lufthavn
  Bardufoss lufthavn 
Bergen lufthavn  
  Bodø lufthavn
  Brønnøysund lufthavn
  Florø lufthamn
  Førde lufthamn
  Hammerfest lufthavn
  Harstad/Narvik lufthavn
  Kirkenes lufthavn
  Kristiansand lufthavn
  Kristiansund lufthavn
  Lakselv lufthavn
  Leknes lufthavn
  Mo i Rana lufthavn
  Molde lufthavn
  Mosjøen lufthavn
  Namsos lufthavn
  Røros lufthavn
  Rørvik lufthavn
  Sandane lufthamn
  Sandnessjøen lufthavn
  Sogndal lufthavn
Stavanger lufthavn  
  Stokmarknes lufthavn
  Svolvær lufthavn
  Tromsø lufthavn
Trondheim lufthavn  
  Vadsø lufthavn
  Ørsta-Volda lufthamn
  Ålesund lufthavn

Onepark AS | +47 64 81 19 80 | lufthavn@onepark.no | Bøkkerveien 5, 0579 Oslo | Foretaksregisteret 998638984MVA

Apcoa Parking AS (Europark) | +47 22 05 75 00 | kundesenter@apcoa.no | Sandakerveien 138, 0484 Oslo | Foretaksregisteret 929292065 MVA

3. Bestillingsbekreftelsen og kvittering

Når du forhåndsbestiller parkering, vil du motta en bekreftelse på bestillingen til den e-postadressen du har oppgitt. Av denne vil alle detaljer i den aktuelle reservasjonen fremgå. Bekreftelsen er også din kvittering. Den inneholder et unikt referansenummer tilhørende din bestilling. Beskrivelse av hvordan du gjør det når du ankommer og forlater parkeringsområdet finnes på denne bekreftelsen.

Bestillingen kan ikke overføres fra deg til en annen person, til annet kjøretøy eller til en annen lufthavn eller parkeringsanlegg utenfor lufthavnen, men du kan gjøre endringer i bestillingen din, se punkt 5.

Kontroller detaljene i bekreftelsen og at de er korrekte. Ditt kjøretøy vil bli gjenkjent ved innkjøring til p-området basert på skiltnummeret. Skiltnummeret fungerer som parkeringsbilletten din. Det er ditt ansvar at skiltnummeret du legger inn i reservasjonen er i overenstemmelse med kjøretøyet du benytter når du parkerer. Se også punkt 5 om endringer du kan gjøre i din reservasjon.

4. Parkeringsproduktene, parkering lenger en bestilt tid, priser og betaling

Når du har oppgitt ønsket parkeringstid i kalenderen, vil de parkeringstilbudene vi har tilgjengelig i dette tidsintervallet vises for deg.

Hovedsakelig må en reservasjon gjennomføres senest 2 timer før den planlagte innkjøringen, men det kan være produkter som avviker fra dette. Slike begrensninger vil stå i produktbeskrivelsen.

Produkter kan ha en minimum/maksimum parkeringstid eller andre elementer som begrenser om produktet kommer opp i ditt søk (for eksempel vil ikke et weekendparkerings produkt vises dersom du velger 1 uke). Slike begrensninger vil stå i produktbeskrivelsen.

Dersom du ikke får opp noen parkeringsprodukter eller det produktet du ønsker ikke vises, kan det være produktet har en begrensning, du er for sent ute eller at produktet er utsolgt.

Det er satt av et bestemt antall plasser til forhåndsreservering. Dersom du ikke finner det parkeringsproduktet du er på jakt etter, kan det være vi ikke har flere plasser å tilby for forhåndsreservering. Plassene som eventuelt er igjen på parkeringsområdet er holdt av til drop-in parkering.

Hvis du blir stående parkert utover den tiden som du har reservert, vil dette resultere i en tilleggs-periode. Dette gjelder både dersom du kommer før reservert innkjøringstid eller etter reservert utkjøringstid. Du må betale for den ekstra tiden, uavhengig av årsaken til at parkeringstiden har blitt utvidet. Betaling for denne ekstra tiden gjøres på samme måte som vanlig drop-in parkering. Ekstratiden blir belastet etter normalprisen på det aktuelle parkeringsområdet. Ekstratiden vil starte å telle fra parkeringstiden utenom reservasjonen, den vil ikke inkludere tiden du allerede har kjøpt. Du vil finne normalprisen på våre nettsider. Se også punkt 5 for korrekt endring/kansellering av reservasjonen.

En forhåndsreservering gjelder kun én parkering. Det vil si én innkjøring med den påfølgende utkjøringen. Man kan ikke kjøre inn og ut flere ganger på samme reservasjon. Dersom man kjører ut fra parkeringsområdet tidligere enn det man har reservert for, vil reservasjonen anses som avsluttet. Dersom man kjører inn igjen innenfor samme reservasjonstid, vil dette starte en ny parkering som man vil bli belastet for i sin helhet. Ubenyttet parkeringstid i en reservasjon vil ikke refunderes. Se punkt 5 for korrekt endring/kansellering av reservasjonen.

En forhåndsreservering gjelder komplett opphold med inn- og ut-kjøring. Dersom du forsøker å forlenge parkeringen med å gjennomføre en ny reservasjon på en allerede eksisterende reservasjon, vil den nye reservasjonen mangle innkjøring og den første reservasjonen mangle en utkjøring. Dette vil resultere i tilleggs-perioder for deg som du blir belastet for og du vil ikke ha rett til refundering. Se punkt 5 for korrekt endring/kansellering av reservasjonen.

Alle priser på nettsiden vises i norske kroner og inkluderer MVA. Transaksjonen vil være merket med parkeringsoperatør + navn på lufthavn på din faktura eller kvittering fra banken.

Prisene for forhåndsreservering er varierende og kan avvike fra prisen for drop-in parkering. Prisen du får på skjermen er kun gyldig på tidspunktet for bestilling og basert på ditt valg av dato, tidspunkt og produkt. Når du gjennomfører en reservasjon godtar du denne prisen på kjøpstidspunktet. Prisen kan være annerledes neste gang du reserverer parkering.

Kampanjetilbud innebærer en lovet pris på et gitt produkt i et begrenset tidsrom. Kommunikasjonen i vår markedsføring skal alltid være tydelig på disse kriteriene. Det er ikke mulig å få kampanjepriser utenfor gitt kampanjeperiode. Kampanjeprodukter vil ha begrenset antall og kan være utsolgt i deler av kampanjeperioden.

Det er du som har ansvaret for å gjennomføre reservasjonen din. Dersom du ikke får gjennomført en reservasjon, eller gjennomfører en reservasjon feil, er ikke Avinor eller parkeringsoperatøren ansvarlig for en eventuell merkostnad du måtte ha som følge av dette. Dette gjelder uansett årsak; hvis enheten du reserverer fra feiler, nettverket du benytter ikke er optimalt, betalingskort ikke aksepteres, betalingstjeneste fra NETS er nede, vår nettside oppleves som nede og liknende. Dersom nettsiden vår er nede som følge av oppgraderinger, vil det alltid gis beskjed om på nettsiden slik at du vil være klar over dette.

5. Endring, kansellering og refundering av forhåndsreservasjon

Den samme nettsiden som du reserverte på, benyttes for å administrere bestillingen din. Spørsmål & svar finnes på nettsiden og her er beskrivelse av hvordan du administrerer den.

Tidsfrist for endring og kansellering: Endring/kansellering må gjennomføres senest 24 timer etter forhåndsbestillingen ble utført. Etter denne tidsfristen vil man ikke kunne gjennomføre en endring/kansellering. Enkelte parkeringsprodukter kan ikke endres/kanselleres, eller ha en annen tidsfrist enn nevnt over. Dette vil fremkomme av produktbeskrivelsen når du bestiller.

Du kan endre parkeringsområde og/eller innkjøringsdato/tid. Hvis en eller flere av disse parametere endres, så vil den gamle reservasjonen kanselleres og en ny reservasjon opprettes. Du får automatisk tilbakebetalt beløpet for den ”gamle” reservasjonen og betaler inn et nytt beløp for den nye reservasjonen. Merk deg at dersom parkeringsproduktet du ønsker å endre til er utsolgt, må du endre til et ledig produkt eller kansellere reservasjonen.

I slike tilfeller, vil du motta en bekreftelse for kansellering og for den nye reservasjonen en på e-post.

Du kan endre personlige detaljer slik som ditt navn, e-postadresse og skiltnummer på bilen. Ved endringer på kun personlige detaljer vil ikke en økonomisk transaksjon berøres og din originale bestilling vil beholdes. Skiltnummer kan endres 2 timer før innkjøringstidspunktet i reservasjonen.

I slike tilfeller, vil motta en bekreftelse på e-post på endringen.

Du kan ikke endre eller kansellere en reservasjon etter parkeringstiden har startet. Dersom du blir stående lenger parkert enn det du har bestilt, så behandles denne ”ekstra” parkeringstiden som en vanlig ikke-bestilt parkering, og du kan betale den slik du betaler vanlig parkering. Se også punkt 4.

Dersom du oppdager at du har kjørt inn på parkeringsområdet med feil skiltnummer i forhold til bestillingen, må du umiddelbart kontakte parkeringsoperatøren. Du risikerer å bli belastet ekstra og det er ditt ansvar at det er samsvar med skiltnummeret i bestillingen og bilen du velger å parkere med.

Tilsvarende gjelder dersom du har kjørt inn på feil parkeringsområde. Reservasjonen gjelder kun på det parkeringsområdet som står på bekreftelsen. Det er ditt ansvar å påse at du benytter korrekt parkeringsområdet.

Alle refunderinger/tilbakebetalinger blir automatisk overført til det betalingskortet du benyttet i løsningen for den originale reservasjonen. Det tilbakebetales aldri til en annen konto. Avhengig av hvilket betalingskort og bank du benytter kan det ta opptil en uke før beløpet er tilbakebetalt, det er bankkort-utstederen som styrer tilbakebetalingstid.

Normalt er det ingen gebyrer for endring/kansellering. Dersom det likevel tilkommer, vil dette være tydelig definert.

Dersom Avinor eller parkeringsoperatøren skulle komme til å endre eller kansellere din reservasjon ved et uhell, uten at det er avtalt med deg, vil vi refundere det mottatte beløpet på det samme kredittkortet som betalingen har skjedd fra.

Avinor/parkeringsoperatøren påtar seg ikke ansvar for endringer som måtte følge av en hendelse utenfor vår rimelige kontroll. Eksempler på slike hendelser er krig, terror, arbeidskonflikter, naturkatastrofer, brann, ugunstige værforhold, offentlige reguleringer og kansellering/endring fra flyselskap. Vi vil ikke gjøre endringer eller kansellere din bestilling ved en slik hendelse. Slike endringer eller kanselleringer må du selv besørge. Vi er heller ikke forpliktet til refusjon av betaling i slike situasjoner.

Det gis ingen refusjon etter at reservert innkjøringstidspunkt er passert eller utgått, med mindre du har endret/kansellert etter beskrivelsen ovenfor.

Parkeringstid som er reservert men ikke benyttet (helt eller delvis) vil ikke bli refundert.

Ingen refusjon gis med mindre du kan vise til en forhåndsbetalt bestillingsreferanse/kvittering med gyldig referansenummer. Refunderinger gjøres utelukkende til det kredittkort den originale betalingen var gjennomført med.

Det gis ingen erstatning eller refusjon som følge av mangler eller driftsavbrudd av booking-tjenesten (f.eks. tjenesten er utilgjengelig som følge av feil eller oppgradering, feil på nettleser, feil i nettet, feil på enheten du reserverer med o.l.). Avinor eller parkeringsoperatøren er ikke forpliktet til å refundere dine eventuelle mer-kostnader som måtte følge av din bestilling/endring/kansellering. Se også punkt 4.

Ingen øvrige refunderinger vil bli gjort utover de beskrevet i disse vilkårene.

6. Ditt kjøretøy, din bestilling og din parkering er ditt ansvar

Avinor og parkeringsoperatør er ikke ansvarlig for hvis du ikke rekker ditt fly eller check-in dersom du har satt av for kort tid til parkering/gangavstand/transfertid til og fra terminalen. Anslått normal avstand/tid til terminalen er beskrevet i produktbeskrivelsen. Sett også av en tilstrekkelig tid for å finne parkeringsområdet, ledig plass, pakke bagasje ut av bilen og liknende. I høysesong (som ved de store ferietidene og høytidene) er det anbefalt å sette av ekstra god tid på grunn av høy trafikk.

Avinor og parkeringsoperatør påser at parkeringsområdene er så sikre og trygge som mulig. Likevel kan vi ikke garantere til enhver tid 100 % sikkerhet/trygghet på parkeringsområdene. På alle våre parkeringsområder så er det skiltet med at den reisende parkerer på eget ansvar og risiko. Dette er også en standard for hele parkeringsbransjen. Når du har parkert ditt kjøretøy er det ditt ansvar å: låse det forskriftsmessig, omhyggelig lukke alle vinduer/dører/bagasjerom, sette på håndbrekk, sette på eventuell alarm, startsperre, rattlås og liknende. Ikke forlat dyr/kjæledyr eller personer igjen i bilen, påse at dine eiendeler er plassert i et låst forsvarlig rom og ikke er lett synlige samt sørg for at kjøretøyet er lovlig forsikret. Avinor og parkeringsoperatør kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår på kjøretøyet eller eiendeler ved unnlatelser av å følge det ovennevnte. Avinor/parkeringsoperatør tar heller ikke ansvar for: skader på ditt kjøretøy (enten det er uforskyldt eller hærverk), tyveri av eller fra ditt kjøretøy under den tiden det har stått parkert, med mindre slik skade eller tyveri er forårsaket av uaktsomhet fra Avinor/parkeringsoperatør og da bare i den utstrekning at denne uaktsomheten direkte har medført skaden/tyveriet.

Eventuelle skader på eller tyveri fra ditt kjøretøy som har skjedd under ditt opphold skal meldes til parkeringsoperatøren før du forlater parkeringsområdet. Se kontaktdetaljer i punkt 2. Kontakt også eventuelt politi for anmeldelse av forholdet samt ditt forsikringsselskap.

Du må overholde all skilting og andre instruksjoner når du ferdes på parkeringsområdet og på lufthavnens områder forøvrig.

Hvis du ikke kan hente bilen din før det har gått 30 døgn etter utkjøringstidspunktet i reservasjonen din, må du ta kontakt med parkeringsoperatør (se punkt 2) og spesifisere følgende: Kjøretøyets merke/type, skiltnummer og andre kjennetegn, parkeringsområde og omtrentlige posisjon på området, årsaken til at du ble forhindret fra å hente kjøretøyet, samt informasjon om forventet dag du vil være tilbake for å hente det, nye kontaktdata (telefon, adresse, e-post) dersom disse er endret fra opprinnelig bestilling. I tilfeller hvor vi ikke mottar varsel som nevnt over, anses bilen som forlatt. Vi vil da ha rett til å taue bort bilen for eiers regning samt belaste eieren for medgått parkeringstid.

Dersom du parkerer på reserverte plasser uten å ha rett til det, vil man risikere å bli ilagt kontrollavgift. Reserverte plasser kan være for eksempel HC plasser (du må ha gyldig HC kort i bilen), plasser for EL-bil (uten at du har en El-bil som lader) og liknende. Reserverte plasser er alltid godt merket.

Reserverte plasser til kunder som har forhåndsbestilt parkering kan forekomme. Disse plassene vil være tydelig merket med skilt. Du er velkommen til å stå parkert der, så sant du har en gyldig bestilling.

Gjelder lufthavner som Onepark drifter: Eventuelle skader må meldes til ONEPARK før bilen kjøres hjem/forlater området.  

Bilens eier er selv ansvarlig for at bilen er tilstrekkelig forsikret. ONEPARK kan avvise biler som ikke er i teknisk kjørbar eller sikkerhetsmessig stand.

For øvrig gjelder «Standardvilkår for parkering» (se www.parkeringsklagenemnda.no) ved bestilling av parkeringsplass. Ved reservering, parkering og ferdsel på parkeringsområdet anses disse vilkår akseptert. Ved motstrid mellom disse vilkårene og «Standardvilkår for parkering», går standardvilkårene foran.

7. Generelt

Alle kjøpsavtaler gjort via nettsiden er underlagt norsk lovgivning.

Disse vilkårene refererer kun til visning av dette nettstedet og for forhåndskjøp av parkering. Egne vilkår kan gjelde for andre produkter og tjenester, premietrekninger, konkurranser og kampanjer, rabattkoder m.m. Dersom andre vilkår gjelder, vil disse spesifiseres klart og tydelig.

All personlig informasjon du gir oss når du bruker dette nettstedet vil bli brukt i henhold til våre retningslinjer for personvern. Ved bruk av nettstedet aksepterer du våre retningslinjer og vilkår for personvern. Retningslinjene kan du lese mer om i detalj ved å gå inn på linken «Personvern».

Når du besøker eller bruker et av våre nettsteder, aksepterer du at du bare kan gjøre dette til privat bruk. Det er ikke lov å kopiere, distribuere, endre, publisere, linke eller bruke noe av den informasjonen som finnes her bortsett fra til eget privat bruk, med mindre Avinor har gitt skriftlig tillatelse til slik bruk. Bruk av et hvilket som helst verktøy for å overvåke eller forstyrre vårt nettsted er forbudt. Du forstår og aksepterer at Avinor kan ekskludere deg fra sitt nettsted uten forutgående varsel hvis du misbruker eller bryter vilkårene for bruk. Ved misbruk kan Avinor anmelde saken til politiet og ta rettslige skritt for å få kompensasjon for eventuelt økonomisk tap eller skade.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene når det er behov for dette. Vilkårene tilhørende en bestemt bestilling, er de som var lagt ut på bestillingstidspunktet. Ikke anta at vilkårene som gjaldt ved en tidligere reservasjon fortsatt gjelder ved neste bestilling. Vi anbefaler derfor at du alltid leser disse vilkårene før en ny bestilling for å forvisse deg om at du aksepterer dem.