Opptak

Opptakskrav

Opptakskravene er absolutte og er inngangsbilletten til selve opptaksprøvene:

 • Alderskrav - man må være fylt 19 år pr. 1. januar i opptaksåret.
 • Generell studiekompetanse med gjennomsnittskarakter fra videregående skole på 4,0 eller bedre. Alle karakterer på vitnemålet teller, ingen tilleggspoeng skal regnes med. Vitnemålet må foreligge når du søker. Hvis du ikke får vitnemål før til sommeren, må du dessverre vente et år med å søke.
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk. Søkere som ikke har norsk som morsmål, må ha bestått Bergenstesten. Søkere som ikke har norsk som morsmål men som har fullført norsk videregående skole med karakteren 3 eller bedre i skriftlig og muntlig norsk, trenger ikke bestå Bergenstesten.
 • Gode engelskkunnskaper. For å kunne studere i England må du oppfylle engelsk språkkrav, for eksempel TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Du behøver ikke å ta TOEFL-test før du søker på flygelederutdanningen. Du får tilbud om dette senere i opptaksprosessen.
 • Må kunne oppfylle krav til sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig/NATO Secret.
 • Du må ha normalt fargesyn og synskorreksjon ikke mer enn +5 eller -6 dioptri, god hørsel og klar tale. Hvis du har vært igjennom synskorrigerende inngrep som laseroperasjon, kan ikke synet før inngrepet ha vært dårligere enn +5 eller -6. Enkelte sykdommer som bla. diabetes vil dessuten være diskvalifiserende. Du må oppfylle kravene til European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers.

Opptaksprøver

Alle kvalifiserte søkere blir innkallt til opptaksprøve. Hvis du har prøvd før og ikke bestått, vil du ikke få ta prøven på nytt.

Testene i opptaksprosessen måler om du har nødvendige egenskaper for å kunne gjennomføre utdanningen og jobbe som flygeleder. Egenskaper man er særlig opptatt av er:

 • Tredimensjonal forestillingsevne (romoppfatning)
 • Hurtig oppfattelsesevne
 • God konsentrasjonsevne
 • Simultankapasitet (evne til å håndtere flere oppgaver/informasjoner samtidig)
 • Beslutningsevne
 • Koordineringsevne
 • Høy stresstoleranse
 • Gode samarbeidsegenskaper

Slik foregår opptaksprosessen:

 • Fase 0: Kontroll av søknaden; at du oppfyller opptakskravene og har vedlagt kopi av vitnemål fra videregående skole.
 • Fase 1: Innledende opptaksprøver arrangeres på Trondheim lufthavn, Værnes. Dette er en databaserte tester som tar ca 3 timer, men det er ikke et krav at du må ha bred datakompetanse. Testene foregår på engelsk. Originalt vitnemål må fremskaffes og medbringes til opptaksprøvene for kontroll.
 • Fase 2: Består du fase 1, går du videre til fase 2 som også består av databaserte tester, på ca tre timer. Testene foregår på engelsk. Sted: Trondheim lufthavn, Værnes.
 • Fase 3: Passerer du fase 2, blir du innkalt til fase 3 som er intervju.
 • Fase 4: Helsesjekk og sikkerhetsklarering. Helsesjekk foregår ved Flymedisinsk institutt (FMI) på Blindern i Oslo. I tilknytning til helsesjekk arrangeres TOEFL-test (Test of English as a Foreign Language) ved UiO. Prosessen for sikkerhetsklarering starter

Opptak av flygelederelever skjer etter en vurdering av resultatene fra opptaksprøvene og en individuell vurdering av søkernes kvalifikasjoner og egnethet.