Opptaksprøver

Opptaksprøver

Alle som er kvalifisert, vil få innkalling til opptaksprøver. Hvis du har deltatt tidligere og ikke bestått, vil du ikke få muligheten til å ta testene på nytt.

De to første fasene av opptaksprøven består av databaserte tester. Testene måler om du har de nødvendige egenskapene for å kunne gjennomføre utdanningen og jobbe som flygeleder. Egenskaper man er særlig opptatt av er:

 • Tredimensjonal forestillingsevne (romoppfatning)
 • Hurtig oppfattelsesevne
 • God konsentrasjonsevne
 • Simultankapasitet (evne til å håndtere flere oppgaver/informasjoner samtidig)
 • Beslutningsevne
 • Koordineringsevne
 • Høy stresstoleranse
 • Gode samarbeidsegenskaper

Slik foregår opptaksprosessen

 • Fase 0: Kontroll av søknaden; at du oppfyller opptakskravene og har lastet opp vitnemål fra videregående skole i søknaden.
 • Fase 1: Innledende opptaksprøve. Det er ikke et krav at du må ha bred datakompetanse. Testene foregår på engelsk. Originalt vitnemål eller duplikat må fremskaffes og medbringes til opptaksprøvene for kontroll.
 • Fase 2: Består du fase 1, går du videre til fase 2 som varer i ca. 4 timer. Testene foregår på engelsk.
 • Fase 3: Passerer du fase 2, blir du innkalt til fase 3 som er intervju. Intervjuet foregår på norsk.
 • Fase 4: Helsesjekk og sikkerhetsklarering. Helsesjekk foregår Norsk Flymedisinsk Senter (NFMS) i Bjørvika. Prosessen for sikkerhetsklarering starter. Informasjonsmøte på hovedkontoret i Bjørvika.

Opptak av flygelederelever skjer etter en vurdering av resultatene fra opptaksprøvene og en individuell vurdering av søkernes kvalifikasjoner og egnethet.