Opptaksprøver

This page is only available in Norwegian

Opptaksprøver

Alle som er kvalifisert, vil få innkalling til opptaksprøver. Hvis du har deltatt tidligere og ikke bestått, vil du ikke få muligheten til å ta testene på nytt.

De to første fasene av opptaksprøven består av databaserte tester. Testene måler om du har de nødvendige egenskapene for å kunne gjennomføre utdanningen og jobbe som flygeleder. Egenskaper man er særlig opptatt av er:

 • Tredimensjonal forestillingsevne (romoppfatning)
 • Hurtig oppfattelsesevne
 • God konsentrasjonsevne
 • Simultankapasitet (evne til å håndtere flere oppgaver/informasjoner samtidig)
 • Beslutningsevne
 • Koordineringsevne
 • Høy stresstoleranse
 • Gode samarbeidsegenskaper

Slik foregår opptaksprosessen

 • Fase 0: Kontroll av søknaden; at du oppfyller opptakskravene og har lastet opp vitnemål fra videregående skole i søknaden.
 • Fase 1: Innledende opptaksprøve. Det er ikke et krav at du må ha bred datakompetanse. Testene foregår på engelsk. Originalt vitnemål eller duplikat må fremskaffes og medbringes til opptaksprøvene for kontroll.
 • Fase 2: Består du fase 1, går du videre til fase 2 som varer i ca. 4 timer. Testene foregår på engelsk.
 • Fase 3: Passerer du fase 2, blir du innkalt til fase 3 som er intervju. Intervjuet foregår på norsk.
 • Fase 4: Helsesjekk og sikkerhetsklarering. Helsesjekk foregår Norsk Flymedisinsk Senter (NFMS) i Bjørvika. Prosessen for sikkerhetsklarering starter. Informasjonsmøte på hovedkontoret i Bjørvika.

Opptak av flygelederelever skjer etter en vurdering av resultatene fra opptaksprøvene og en individuell vurdering av søkernes kvalifikasjoner og egnethet.