Betingelser

Lønn etter utdanning

Jevnt over har en flygeleder god inntekt, kr 597 000 pr. år i startlønn (2023). Etter hvert vil årslønnen øke avhengig av hvilken enhet man jobber på og ansiennitet.