Betingelser

This page is only available in Norwegian

Lønn etter utdanning

Jevnt over har en flygeleder god inntekt, kr 561 000 pr. år i startlønn (2022). Etter hvert vil årslønnen øke avhengig av hvilken enhet man jobber på og ansiennitet.