AIC

Gyldige AIC-dokumenter

AIC skal inneholde informasjon om luftfartsforhold som ikke kvalifiserer for publisering i AIP eller NOTAM i samsvar med bestemmelser i ICAO Annex 15 ch. 7, f.eks.:

  • Tidlig varsel om større endringer i lovgivning, bestemmelser, prosedyrer eller fasiliteter.
  • Informasjon av rent forklarende eller rådgivende art som kan ha betydning for flysikkerheten.
  • Annen informasjon av forklarende eller rådgivende art.

I Norge publiserer Kunngjøringstjenesten serie A, mens Luftfartstilsynet publiserer serie I (trykk her) og N (trykk her)

AIC A

NummerTittelPublisertGyldig tilLenke
03/2023ENNA - Nattestenging av Lakselv lufthavn, Banak sommeren 202308.02.202330.08.2023PDF
02/2023ENOV - Stenging av Ørsta-Volda lufthavn, Hovden sommeren 202306.02.202321.07.2023PDF
01/2023Parkeringsgebyr for fraktfly26.01.2023UFNPDF
13/2022Parkeringsgebyr for GA-luftfartøy15.12.2022UFNPDF
12/2022ENBR - Nattestenging av RWY 17/35 på Bergen lufthavn, Flesland 202315.12.202209.06.2023PDF
11/2022Implementering av ADS-B Out for bruk i Polaris FIR02.12.2022UFNPDF
10/2022ENVA - Stenging av RWY på Trondheim lufthavn, Værnes på grunn av anleggsarbeider i 202316.11.202213.08.2023PDF
09/2022NOTAM-bestilling for operatører uten avtale med Avinor16.11.2022UFNPDF
08/2022Endring av struktur i AIP Norge25.10.2022UFNPDF
07/2022Overgang til nytt høydereferansesystem NN200005.10.2022UFNPDF
04/2022Avvikling av papirkartproduksjon Aeronautical Chart - ICAO 1:500 00001.04.2022UFNPDF
04/2021Nytt produksjonssystem for instrumentprosedyrekart (IAC/SID/STAR)25.10.2021UFNPDF
03/2021Free route airspace operations between NEFAB FRA, DK-SE FAB FRA and EGPX FRA15.10.2021UFNPDF
07/2020Endret utforming på bakkekart i AIP Norge30.04.2020UFNPDF
06/2019Partial deletion of ATS routes within FRA areas of  following  NEFAB states: Estonia, Finland and Norway20.12.2019UFNPDF
09/2018Endret utforming på terskel og rullebaneendelys, samt merking av vendehammer13.06.2018UFNPDF
04/2015Retningslinjer for flyginger som opererer med komplekse ruter i Norway FIR25.06.2015UFNPDF
03/2014Notis om planlagt utvidelse av mandate for datalink -tjenester i NAT-regionen10.02.2014UFNPDF
04/1992Trafikkinformasjon og seilflyging i kontrollert luftrom, klasse D og E26.03.1992UFNPDF