AIC

Gyldige AIC-dokumenter

AIC skal inneholde informasjon om luftfartsforhold som ikke kvalifiserer for publisering i AIP eller NOTAM i samsvar med bestemmelser i ICAO Annex 15 ch. 7, f.eks.:

  • Tidlig varsel om større endringer i lovgivning, bestemmelser, prosedyrer eller fasiliteter.
  • Informasjon av rent forklarende eller rådgivende art som kan ha betydning for flysikkerheten.
  • Annen informasjon av forklarende eller rådgivende art.

I Norge publiserer Kunngjøringstjenesten serie A, mens Luftfartstilsynet publiserer serie I (trykk her) og N (trykk her)

AIC A

Nummer Tittel Publisert Gyldig til Lenke
01/2023 Parkeringsgebyr for fraktfly 26.01.2023 UFN PDF
13/2022 Parkeringsgebyr for GA-luftfartøy 15.12.2022 UFN PDF
11/2022 Implementering av ADS-B Out for bruk i Polaris FIR 02.12.2022 UFN PDF
09/2022 NOTAM-bestilling for operatører uten avtale med Avinor 16.11.2022 UFN PDF
08/2022 Endring av struktur i AIP Norge 25.10.2022 UFN PDF
07/2022 Overgang til nytt høydereferansesystem NN2000 05.10.2022 UFN PDF
04/2022 Avvikling av papirkartproduksjon Aeronautical Chart - ICAO 1:500 000 01.04.2022 UFN PDF
04/2021 Nytt produksjonssystem for instrumentprosedyrekart (IAC/SID/STAR) 25.10.2021 UFN PDF
03/2021 Free route airspace operations between NEFAB FRA, DK-SE FAB FRA and EGPX FRA 15.10.2021 UFN PDF
07/2020 Endret utforming på bakkekart i AIP Norge 30.04.2020 UFN PDF
06/2019 Partial deletion of ATS routes within FRA areas of  following  NEFAB states: Estonia, Finland and Norway 20.12.2019 UFN PDF
09/2018 Endret utforming på terskel og rullebaneendelys, samt merking av vendehammer 13.06.2018 UFN PDF
04/2015 Retningslinjer for flyginger som opererer med komplekse ruter i Norway FIR 25.06.2015 UFN PDF
03/2014 Notis om planlagt utvidelse av mandate for datalink -tjenester i NAT-regionen 10.02.2014 UFN PDF
04/1992 Trafikkinformasjon og seilflyging i kontrollert luftrom, klasse D og E 26.03.1992 UFN PDF