AIC

Gyldige AIC-dokumenter

AIC skal inneholde informasjon om luftfartsforhold som ikke kvalifiserer for publisering i AIP eller NOTAM i samsvar med bestemmelser i ICAO Annex 15 ch. 7, f.eks.:

  • Tidlig varsel om større endringer i lovgivning, bestemmelser, prosedyrer eller fasiliteter.
  • Informasjon av rent forklarende eller rådgivende art som kan ha betydning for flysikkerheten.
  • Annen informasjon av forklarende eller rådgivende art.

I Norge publiserer Kunngjøringstjenesten serie A, mens Luftfartstilsynet publiserer serie I (trykk her) og N (trykk her)

AIC A

NummerTittelPublisertGyldig tilFil

04/1992

Trafikkinformasjon og seilflyging i kontrollert luftrom, klasse D og E

26.3.1992

UFN

PDF

23/1998

Informasjon om "Åpne luftrom" (Open Skies)

9.6.1998

UFN

PDF

03/2014

Notis om planlagt utvidelse av mandate for datalink -tjenester i NAT-regionen

10.2.2014

UFN

PDF

04/2015

Retningslinjer for flyginger som opererer med komplekse ruter i Norway FIR

25.6.2015

UFN

PDF

03/2017

Free Route Airspace Operations between NEFAB FRA and DK-SE FAB FRA

13.4.2017

UFN

PDF

09/2018

Endret utforming på terskel og rullebaneendelys, samt merking av vendehammer

13.6.2018

UFN

PDF

02/2019

Planlagt AIRAC-publiseringssyklus i 2019

11.2.2019

UFN

PDF

03/2019

ENEV - Redusert rullebanelengde APR 2020 - JUL 2020

10.3.2019

UFN

PDF

06/2019

Partial deletion of ATS routes within FRA areas of  following  NEFAB states: Estonia, Finland and Norway

20.12.2019

UFN

PDF

01/2020

Parkeringsgebyr for GA-luftfartøy

15.01.2020

UFN

PDF

02/2020

ENEV - Redusert rullebanelengde APR 2021 - JUL 2021

15.01.2020

UFN

PDF

04/2020

ENKR - Reduert rullebanelengde Juni 2020 - November 2020 og April 2021 - september 2021

27.02.2020

UFN

PDF

05/2020

Overgang til eAIP og nytt produksjonssystem

13.03.2020

UFN

PDF

07/2020

Endret utforming på bakkekart i AIP Norge

30.04.2020

UFN

PDF

08/2020

Navneendring fra Norway FIR/Control til Polaris FIR/Control

14.05.2020

PERM

PDF

09/2020

NOTAM-bestilling for operatører uten avtale med Avinor

20.10.2020

UFN

PDF