AIC

Gyldige AIC-dokumenter

AIC skal inneholde informasjon om luftfartsforhold som ikke kvalifiserer for publisering i AIP eller NOTAM i samsvar med bestemmelser i ICAO Annex 15 ch. 7, f.eks.:

  • Tidlig varsel om større endringer i lovgivning, bestemmelser, prosedyrer eller fasiliteter.
  • Informasjon av rent forklarende eller rådgivende art som kan ha betydning for flysikkerheten.
  • Annen informasjon av forklarende eller rådgivende art.

I Norge publiserer Kunngjøringstjenesten serie A, mens Luftfartstilsynet publiserer serie I (trykk her) og N (trykk her)

AIC A

Nummer Tittel Publisert Gyldig til Lenke
08/2024 ENTC - Stenging av RWY på Tromsø lufthavn,
Langnes, pga. anleggsarbeid i 2025
16.05.2024 04.09.2025 PDF
07/2024 ENRA - Stenging av Mo i Rana lufthavn, Røssvoll,
sommeren 2024
30.04.2024 31 JUL 2024 PDF
06/2024 Oceanic Clearance Removal 12.04.2024 UFN PDF
03/2024 ENBR - Stenging av RWY på Bergen lufthavn, Flesland,
pga. anleggsarbeid i 2024
19.01.2024 UFN PDF
02/2024 Parkeringsgebyr for GA-parkering og fraktflyparkering 08.01.2024 UFN PDF
05/2023 Flytting av helikopterruter fra Avinor
Helikoptermanual til AIP Norge ENR 3.2
05.12.2023 UFN PDF
11/2022 Implementering av ADS-B Out for bruk i Polaris FIR 02.12.2022 UFN PDF
09/2022 NOTAM-bestilling for operatører uten avtale med Avinor 16.11.2022 UFN PDF
03/2021 Free route airspace operations between NEFAB FRA, DK-SE FAB FRA and EGPX FRA 15.10.2021 UFN PDF
09/2018 Endret utforming på terskel og rullebaneendelys, samt merking av vendehammer 13.06.2018 UFN PDF
04/2015 Retningslinjer for flyginger som opererer med komplekse ruter i Norway FIR 25.06.2015 UFN PDF