Om oss

Kart og kunngjøring er en avdeling i divisjon Bærekraft, konsept og infrastruktur i Avinor AS.

Avdeling Kart og kunngjøring tilbyr tjenester innen:

  • Kart og GIS
  • Innmåling og kartlegging
  • Luftfartsdata og -informasjon
  • Kunngjøringstjenesten for luftfarten i Norge (AIP)
  • Prosedyredesign

Avdelingen ledes av Andreas M. Edvardsen, og består av fire seksjoner samt en stab for kvalitet og utvikling:

  • AIS Kunngjøring, ledet av Jakub Sar
  • Kart og geodata, ledet av Birgitte Moen
  • Prosedyredesign, ledet av Morten Giswold

For henvendelser vedrørende våre tjenester, ta kontakt på epost :

Feil eller mangler i AIP Norge kan også meldes ved å trykke her.