Om oss

Kart og kunngjøring er en avdeling i divisjon Drift og Infrastruktur (D&I) i Avinor AS.

Kart og kunngjøring tilbyr tjenester innen:

  • Kart og GIS
  • Innmåling og kartlegging
  • Luftfartsdata og -informasjon
  • Kunngjøringstjenesten for luftfarten i Norge (AIP)
  • Prosedyredesign

Avdelingen ledes av Andreas M. Edvardsen, og består av fire seksjoner samt en stab for kvalitet og utvikling:

  • AIS Kart, ledet av Stéphane Fiorucci
  • AIS Redaksjon, ledet av Sølvi Skjøthaug
  • Kart og geografisk informasjon, ledet av Birgitte Moen
  • Prosedyredesign, ledet av Morten Giswold

 

For henvendelser vedrørende våre tjenester, ta kontakt på epost :

Feil eller mangler i AIP Norge kan også meldes ved å trykke her.