Ordinære priser

Prisene på Oslo lufthavn er dynamiske og varierer avhengig av ukedag og klokkeslett. Her kan du se estimert pris for din parkeringstid ved innkjøring nå:

Estimer pris på parkering 

For kortidsparkering gjelder følgende priser:

  • Mot avgift alle dager kl. 00-24.
  • Kr 40 pr. påbegynte 20 minutter.
  • Kr 800 pr. sammenhengende parkering innenfor 24 timer.

Slik betaler du uten forhåndsbestilling

Forhåndsbestilling

Forhåndsbestill parkering og finn de beste prisene og plassene våre:

  • Billigst: P4 og P6. 
  • Enklest: Park&Go – levér bilen på korttid avgang. 

Parkering under tak og Park&Go

Se info for P-områder ute lengre ned på siden.

Parkeringsområde P10 P11 Park&Go
Gangavstand til terminal Ca 2 min Ca 5 min Korttid avgang
Under tak Ja Ja  
Shuttlebuss      
Lading av elbil Ja - les mer Ja - les mer  
HC-parkering 34 plasser på felt 1H 6 plasser Ja
Kart og mer info om P-områdene Om P10 Kart  
Annen informasjon     Kun booking

 

Parkering ute

Se info for P-områder under tak og Park&Go ovenfor.

Parkeringsområde Korttid P1 og P8 P2, P3 P4, P5, P6
Gangavstand til terminal Ca 2 min Ca 3 min P2 ca 5 min P4: 12 min, P6: 9 min
Under tak        
Shuttlebuss     Ja  Ja 
Lading av elbil        
HC-parkering Avgang: 3   P2: 2 P4: 8 
Ankomst: 6 P3: 2 P6: 2
Kart og mer info om P-områdene Kart Kart Om P2 Om P4
Om P6
Annen informasjon       P6 kun booking

Gjelder fra 25.05.2022.

Parkeringen er åpen 24 timer i døgnet.
Plassene utendørs er merket med P0, P1, P2, P8, P10 og P11 har gangavstand til terminalen. Fra P2, P3, P4, P5 og P6 går det gratis shuttlebuss kontinuerlig hele døgnet fra plattform 9 og 10.

KISS&FLY: av- og påstigning foran terminalen

KISS&FLY er forbeholdt deg som skal levere familie, venner eller kjæreste nærmest terminalbygningen på flyplassen. Opphold på KISS&FLY er avgiftsfri inntil 7 minutter, overstiges dette påløper en parkeringsavgift.

Dersom du har behov for lengre opphold anbefaler vi deg å velge korttidsparkeringen ved siden av KISS&FLY.

Korttidsparkering

Skal du hente eller bringe flypassasjerer, benytt korttidsparkeringen på ankomst- eller avgangsplanet. 

Reiser du ofte?

Dersom du reiser ofte er det mulig å leie parkeringsplass på lufthavnen. Kontakt kundesenteret til Onepark på oslo.lufthavn@onepark.no.