Elbil

Kjører du elbil har vi egne plasser hvor du kan lade bilen.

Parkeringsplasser for elbil:

  • P10: 379 plasser, plan 3 felt 3J-3M
  • P11: 348 plasser, plan 1

Plassene kan dessverre ikke reserveres. Hvis noe ikke virker som forventet, eller hvis du har spørsmål, kan du kontakte Onepark.

Lading av elbil i P10

Lading av elbil i P10 er kun for drop-in kunder og er i en egen ladesone med egne takster. Prisen er dynamisk og varierer avhengig av ukedag og klokkeslett.

Lading av elbil i P11

Prisen for lading i P11 er dynamiske, og vil variere med strømprisen. Prisen kan endres daglig, ved svingninger i strømprisen. Man betaler per kwt, og kun for det antall kwt man lader.

Parkeringsavgift kommer i tillegg, og betales slik du ellers betaler for parkeringen.

For å benytte lader må du scanne QR-kode på ladeboksen. Du kan starte og stoppe lading, se dagens ladepris, og følge med på kostnadene og ladingen underveis.

Estimer prisen for lading

Kontakt oss
Onepark