Elbil

Merk at høsten 2018 vil det foregå utbygging av ladeplasser på Oslo lufthavn og i denne forbindelse vil tilgang til ladepunkter være svært begrenset. 

Det skal bygges ut ca. 700 ladepunkter for elbiler på Oslo lufthavn.

I byggeperioden vil felt J-M i plan 3 i P10 og hele plan 1 i P11 holde stengt. Dette er de samme arealene som huser de fleste av de eksisterende ladepunktene, noe som vil medføre svært begrenset tilgang til ladepunkter i byggeperioden.

Avsperring av arealene vil skje fra 17. september, og vil pågå frem til desember.

Kjører du elbil har vi egne reserverte plasser hvor du kan lade bilen. Plassene kan dessverre ikke reserveres. Å lade bilen på Oslo lufthavn er gratis, du betaler kun ordinær parkeringsavgift.

Her finner du parkeringsplasser for elbil:

  • P10 har 165 elbilplasser; 41 plasser på plan 2 felt F og 124 plasser på  plan 3 felt K, L, M.
  • P11 har 90 elbilplasser; 30 plasser på plan 3 og 60 plasser på plan 1.
  • P6 har 6 elbilplasser rett etter innkjøringen
Kontakt oss
OnePark