P-områdene

På Bergen lufthavn Flesland har vi mer enn 5000 parkeringsplasser. Velg selv om du vil stå under tak, parkere helt nærmest terminalen eller parkere rimeligere litt lengre unna. Bestiller du på forhånd blir prisen lavere.

Skal du bringe noen til Flesland, kjører du opp på broen, og velger venstre kjørefeltet. Merk at disse plassene er ment for avstigning, og ikke parkering. Inn- og utkjøring innen 7 minutter er gratis. Ellers koster det 50 kroner pr påbegynte 20. minutt, fra innkjøringstidspunktet.
 
Skal du hente noen fra flyplassen, benytt P1. Dette er parkeringsområdet på ankomstnivå, rett fremfor terminalen. Området passer for de som skal hente noen, eller som behøver å stå parkert nærmest mulig terminalen. Det er 7 minutters gratis tid, fra innkjøring til utkjøring. Ellers koster det 30 kroner pr påbegynt 20. minutt fra innkjøringstidspunktet, 90 kroner pr time, og 450 kroner for et døgn. Det er betalingsautomat på parkeringsområdet.
 
Skal du til helikopterterminalen, følg skiltene fra bensinstasjonen. Hvis du skal hente noen fra helikopterterminalen, benytt P11. Det er 5 minutters gratis tid, fra innkjøring til utkjøring. Det koster kroner 30 pr påbegynt 20. minutt fra innkjøringstidspunktet, 90 kroner per time, og 450 kroner for et døgn.