Bank og valuta

Bergen lufthavn har for tiden ingen banktjenester. Vi beklager ulempene dette medfører!

Avinor beklager å meddele at banktilbudet på Bergen lufthavn ikke er tilgjengenlig fra  og med 1. mai 2022. Dette er en midlertidig situasjon, frem til nye avtaler er inngått. 

Det vil komme banktilbud, som minibank og valutauttak, så snart nye avtaler er på plass. 

For Avinor er det viktig å presisere at DNB, som har hatt kontrakt for bankvirksomhet frem til 1.5 2022 ikke er en part i denne saken. De har oppfyllt sine kontraker med Avinor på en meget god måte. 

Avinor beklager ulempene situasjonen medfører for våre passasjerer.