Om jobben

Å være flygeleder er en ansvarsfull jobb, full av utfordringer. Du må ha god simultankapasitet, være fokusert og nøyaktig. Flygeledere sørger for en sikker og effektiv trafikkavvikling ved å instruere piloter om spesifikke høyder, retninger, hastigheter, med mer.

Flygelederutdanningen passer like godt for kvinner som for menn.

Jobbmuligheter

Det er ca. 500 flygeledere i Norge, og alle er ansatt i Avinor.

Som operativ flygeleder kan du jobbe i et kontrolltårn, eventuelt kombinert med innflygingskontroll, eller på en enhet for områdekontroll. Ved endring av type tjeneste eller tjenestested må flygeledere gjennomgå sentral/lokal opplæring, trening, tester og avsluttende prøver.

Kontrolltårnet (TWR)

Flygelederne i kontrolltårnet har kontroll over fly i avgangs- og landingsfasen, de som flyr lokalt i nærheten av flyplassen, samt kjøretøyer og luftfartøyer på deler av flyplassområdet.

Innflygingskontrollen (APP)

Flygelederne i innflygingskontrollen har ansvaret for nærområdet til flyplassen, luften over og rundt det området som kontrolleres fra tårnet. Flygelederen bestemmer blant annet rekkefølgen for ankommende fly, og instruerer flygerne om å følge kurser som fører dem inn på innflygingstraséen. Noen få minutter før flyet lander, blir flygeren bedt om å kontakte flygelederen i kontrolltårnet, som gir klareringen for landing.

Områdekontrollen (ACC)

Flygelederne ved kontrollsentralene driver områdekontrollen. Dette omfatter i hovedsak det luftrommet som ikke kontrolleres fra tårnet eller innflygingskontrollen. Det er områdekontrollen som har ansvaret for flyene når de er underveis mellom flyplassene eller passerer gjennom norsk luftrom. Flygelederne ved områdekontrollen overtar flyene fra innflygingskontrollen når de er på kurs mot bestemmelsesstedet, og viderefører kontrollansvaret til en annen innflygingskontroll når de nærmer seg den flyplassen de skal lande på.