Utdanningen

Utdanningen varer ca. ett år og innledes med introduksjonskurset "Velkommen til Avinor" i Oslo. Grunnopplæringen for AFIS-fullmektig med teoriundervisning og simulatortrening, foregår ved Entry Point North i Malmø, og tar omtrent 4 måneder. I løpet av samme periode arrangerer Avinor også praktisk kurs i værobservasjonstjeneste. Utdanningen fullføres med praksistrening ved en av våre AFIS-enheter, og avsluttes med autorisasjonsprøve for Luftfartstilsynet.   

Søkere må:  

  • Ha gjennomført førstegangstjeneste eller avklart gjennom sesjon at du ikke skal avtjene førstegangstjeneste
  • Ha vitnemål fra videregående skole, med gjennomsnittskarakter på 3,5 eller bedre. Søkere med relevant fagbrev og realkompetanse kan vurderes. Søkere med utdanning fra utlandet, må ha denne godkjent og dokumentert gjennom NOKUT
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Du må dokumentere norskkunnskaper fra videregående skole med minimum karakter 3. Søkere uten vitnemål fra norsk videregående skole må ha bestått norsk CEFR-språktest med minimum nivå B2
  • Ha meget gode engelskkunnskaper
  • Kunne oppnå sikkerhetsklarering fra nasjonal sikkerhetsmyndighet ved behov
  • Tilfredsstille krav til Luftfartstilsynets bakgrunnssjekk
  • Tilfredsstille medisinske krav til AFIS-fullmektiger ref. BSL G 2-5, se Luftfartstilsynets nettside.

utdanningen_snarvei copy.jpg