for våre naboer

Fremdriftsplan for arbeidene i Fagerlia, 2023 og 2024.

På denne siden vil du finne nabomeldinger og annen relevant informasjon til deg som bor eller driver næringsvirksomhet i området rundt den nye lufthavnen i Mo i Rana.

Nabomeldinger

Her vil det legges ut relevant info til deg som nabo. 

Om du som nabo ønsker månedsbrev, invitasjon til nabomøter og genrell info til berørte parter på mail, melder du dette inn til hedda.hiller@avinor.no 

 

Støy under byggefasen

Som del av de pågående arbeidene vil det bli utført en god del sprengning.

Dersom du ønsker å få bli forhåndsvarslet om sprengning, er det mulig å få beskjed om dette via SMS. Da vil du få en tekstmelding før hver salve.

 

Slik melder du deg på sprengningsvarsel:

Per i dag en entreprise som holder på med sprengningsarbeid.

For å få sprengningsvarsel for hele anlegget må man sette seg opp på varslingslisten. Merk at tjenesten er forberedt naboer og andre interessenter.

For å få SMS-varsel fra AF Gruppen, send melding til 901 51 034. Oppgi at du ønsker sprengningsvarsel for Ny flyplass Mo i Rana i meldingen, samt navn og telefonnummer. Da vil du motta et varsel i forkant av sprengning.

 

Støygrenser 
Under utbyggingen følger vi krav til utslippstillatelse etter forurensingsloven gitt av Statsforvalteren i Nordland.   

Støyet skal ikke overskride grenseverdiene gitt i denne tabellen:  

Bygningstype 

Støykrav på dag 

Støykrav på kveld  

Støykrav på natt 

Boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner  

60 dB 

55 dB 

45 dB  

Skole, barnehage 

55 dB i brukstid 

*Støykrav på dag gjelder tidsrommet 07:00-19:00. 

* Støykrav på kveld gjelder tidsrommet 19:00-23:00, inkludert søndag og helligdager 07:00-23:00.  

* Støykrav på natt gjelder tidsrommet 23:00-07:00.  

Avvik 
Grenseverdiene for støybelastning kan fravikes i kortere perioder. Det tillates ikke avvik fra grenseverdiene på natt eller helger og helligdager.  

Støy under drift

Det ble laget en utredning på støy under drift på et tidlig stadium i utviklingen av flyplassen i 2008. Dette dokumentet er et åpent SINTEF-dokument som du kan laste ned her:  

Dokumentet er fremdeles gjeldende, men vil bli oppdatert dersom det gjennom prosjekteringsfasen og planlegging av kommende trafikk ved flyplassen endrer seg vesentlig i forhold til dette.

Kontaktinfo

Lokal kontakt i Mo i Rana, Hedda Hiller: 941 63 650 (svarer på henvendelser mellom 08.00 og 17.00 hverdager).

Send oss en e-post med din hendvendelse, så svarer vi deg i løpet av en til tre dager. 

hedda.hiller@avinor.no