Bli med inn

Her på Fagerlia skal den nye flyplassen ligge.

Bli med inn på byggeplassen, og se illustrasjoner av den ferdige flyplassen!

Har gått fra enkeltmannsforetak til 60 ansatte og flyplasskontrakt til 113 millioner

På nye Mo i Rana lufthavn (ENMR) er det PK Strøm fra Rognan som er hovedentreprenør på kontrakt 356 – anleggsveier. Firmaet ble etablert som enkeltmannsforetak, men gikk over til AS i 2004. I dag har PK Strøm rundt 60 ansatte. Rundt halvparten av disse er nå opptatt med flyplassprosjektet, og i tillegg kommer arbeidskraft de har leid inn, blant annet fra sprengingsfirmaet Nitrex.  

– Det er artig å få bidra til å bygge et stort samfunnsprosjekt som flyplassen, sier prosjektleder i PK Strøm, Vidar Larsen.  

Han er utdannet ingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, og har vært ansatt i PK Strøm siden 2014.  

– Egentlig er det helt tilfeldig, for jeg hadde allerede takket ja til en jobb i et Bodø-firma. Så ringte Pål Kenneth Strøm meg, og sa «Jeg hører du har blitt ingeniør? Vil du ikke jobbe for oss?» For meg ble det helt naturlig å takke ja til et firma som lå 400 meter unna heimhusan, fremfor å skulle flytte til Bodø, sier Vidar.

Kontrakten er på 113 millioner, mot PK Strøms hittil største kontrakt på 75 millioner. Vidar er klar på at jobben med å legge opp det nye veiene til flyplassen er komplekst.  

– Det er nye utfordringer i forhold til hva vi er vant til, men det er ikke noe uhåndterbart. Det er mer spennende. Så langt har det gått veldig bra. Vi har gode folk med oss, sier Vidar. 

Til sammen er det 40 mann som jobber med veinettet, fordelt på to skift. Arbeidstid er fra 07.00 til 19.30 inkludert matpauser, og arbeidsstokken jobber ei uke på og ei uke av. Mens de er i Rana overnatter de i en rigg de har lånt av Momek, men holder nå på å sette opp sin egen rigg ved E12, ikke langt fra anleggsområdet.  

– Vi trives veldig godt i Rana, og med jobben vi gjør på flyplassen. Det er et avbrekk fra de typiske jobbene vi gjør, med for eksempel VA-anlegg, med mange små detaljer. PK Strøm har også god kompetanse på vei, men dette er i større skala, og med større maskiner.  

Veiene PK Strøm bygger har foreløpig navnene 20.000, 21.000 og 22.000, og møtes i ei stor rundkjøring inne på det nåværende anleggsområdet. Vei 20.000 er ankomst fra E12, mens vei 22.000 er den nye kommunale veien. Vei 21.000 går opp til det nye terminalbygget. Anlegget skal overleveres til prosjektet 15. september i år. 

– Foreløpig ligger vi godt i rute, men det er ei konstant evaluering for å sikre at vi er on time, sier Vidar. 

I alt er åtte gravere, seks dumpere, to dosere, en hjullaster, to valser og fire borerigger i sving for å få på plass veinettet på cirka seks kilometer. I tillegg kommer 4,5 kilometer foreløpige veier.  

– Vi har stor glede av å jobbe på dette prosjektet, og ser frem til å overlevere et flott anlegg rett etter skolestart, sier Vidar Larsen.  

______________________________________________________________________________________________________

Den 11. januar hadde Avinor hovedvernerunde med fokus på Samspillriggen. SHA-koordinator, Anne Rindahl Karlsen, kunne konstatere at alt er på stell i den nye riggen, som skal overtas av prosjektet den 15. februar i år.

I Samspillsriggen blir det 41 kontorplasser, og 32 mennesker ansatt og innleid av Avinor skal ha sin arbeidsplass her. 

UCO er hovedentreprenør for Samspillsriggen. Avdelingsleder Bernt-Stian Berntsen og driftsdirektør Kjell-Ove Sumstad var med på hovedvernerunden. 

enmr11015.jpg

SHA-koordinator Anne Rindahl Karlsen, sammen med verneombud for PK Strøm, Steinar Myhre i trappa. Samspillsriggen har universell utforming, med heis mellom etasjene. 

enmr11013.jpg

Fra vei 20.000 fra E12 til rundkjøringen, som etter planen skal stå ferdig 1. mars i år. 

enmr11012.jpg

Fra vei 22.000, hvor det tas ut 36.000 kubikk i skjæringen. 

enmr11011.jpg

PK Strøm har klargjort til sprenging på vei 22.000.

________________________________________________________________

Den 20. desember hadde Avinor årets siste befaring på tomta. PK Strøm som har kontrakten for anleggsveiene er i god gang med hovedfartsåren inn til den nye flyplassen. Ved E12 har også prosjektets nye samarbeidsrigg kommet på plass. 

Med på befaringen var byggeleder Trond Erling Vindenes, prosjektkoordinator Flemming Berthelsen og SHA/KU-koordinator Anne Rindahl Karlsen. 

Vi tar juleferie fra 22. desember til 2. januar, og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Anne Rindahl Karlsen, Flemming Berthelsen og Trond Erling Vindenes på befaring den 20. desember.

Anne Rindahl Karlsen, Flemming Berthelsen og Trond Erling Vindenes på befaring den 20. desember.

Fra rundkjøringen i det nye anlegget.

Fra rundkjøringen i det nye anlegget.

Skjæring fra rundkjøring og opp linje 21.000.

Skjæring fra rundkjøring og opp vei 21.000, som skal gå til terminalbygget.

Ny ankomst fra E12.

Ny ankomst fra E12.

Oversikt over området. Her ser du linje 20.000 fra E12 opp til rundkjøringen, samt linje 21.000 og linje 22.000 opp til flyplassen.

Oversikt over området. Her ser du vei 20.000 fra E12 opp til rundkjøringen, samt vei 21.000 og vei 22.000.

Den nye samarbeidsriggen til Avinor, Sweco og AF-gruppen ved E12.

Den nye samarbeidsriggen til Avinor, Sweco og AF-gruppen ved E12.

__________________________________________________________________

Oppstart i september 2022

I september 2022 startet anleggsarbeidene på tomta på Fagerlia, og mandag 26. september gikk den første salven av. Her kan du se bilder fra den første måneden med arbeider på tomta. 

Her ser du ladden som fremdeles siver ut nederst av salven.

Befaring av området.  

Riggområdet sett fra E12.

Sidetak sett mot Øst. Her ser du Granheiveien i bakgrunn. 

Det er AF Gruppen som har fått totalentreprisen og skal bygge den nye flyplassen. Her er de på befaring. 

__________________________________________________________________

Slik kan det bli 

Her ser du hvordan resultatet kan bli. Illutrasjonene er utviklet av Nordic - Office of Architecture for Polarsirkelen lufthavnutvikling AS.

Slik kan faseden ved ankomst bli seende ut. 

En splitter ny og morderne ankomsthall.

Flyplassen sett fra flyside.

Et lyst og åpent område i terminalen.