Startavgift og GA-parkering

Slik betaler du parkeringsavgift for ditt privatfly.

Slik betaler du startsavgiften
Avinor har et automatisk system for fakturering av GA-parkering. Systemet registrerer luftfartøyets registrering, ankomsttid, utkjøringstid og MTOM. GA-luftfartøy med MTOM 2730 kg eller lavere er fritatt for parkeringsavgift.

GA-luftfartøy med MTOM over 2730 kg skal betale parkeringsavgift. Faktura for betaling av GA-parkering utstedes automatisk og sendes flyets eier basert på månedlig fakturering.

Eiere av GA-luftfartøy med MTOM over 2730 kg som har avtalefestet parkering med egne avtaler og/eller parkeringsområder må registrere aktuelle luftfartøy hos den lokale lufthavnadministrasjon for å unngå fakturering.

Øvrige avgifter for bruk av lufthavnen faktureres separat.

Avgiften baseres på vekt. Fra 1. januar 2023 er prisen 17,6 NOK per time per 1000 kg. Avgiften løper fra og med den tredje påbegynte timen. Men, dersom man parkerer utover to timer vil det med tilbakevirkning beregnes avgift fra og med første time. Avtaler om langtidsparkering kan gjøres direkte med den lokale lufthavnadministrasjonen. Minste faktureringsbeløp er 140 NOK, mens maksimum gebyr for de første 24 timene er 5486 NOK og 2225 NOK per dag for påfølgende dager. Prisene inkluderer MVA.

Avgiften for enkeltstart, ukekort og årskort fastsettes i henhold til Forskrift om avgifter for bruk av flyplasser drevet av Avinor AS (avgifts forskriften) som produktet av full startavgift for kommersielle flyvninger og faktorer gitt i avgiftens regelverk.

Eksempel:
Et luftfartøy med MTOM 5000 kg parkerer i tre timer. I og med at de to første timene dermed blir regnet inn i den tiden det skal betales avgift for blir avgiftsberegningen som følger:

5000 kg à 17,6 NOK/1000 kg/time x 3 timer = 17,6 NOK x 5 x 3 = 264 NOK.

Ved spørsmål ta kontakt med billing@avinor.no

Se gyldige AIC-dokumenter her. 

Årskortet dekker startavgift på Avinors lufthavner (utenom Oslo Lufthavn) for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 2 000 kg for ett kalenderår.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 2000kg.
Ukekortet dekker startavgift på Avinors lufthavner (utenom Oslo Lufthavn) for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 2 000 kg. Gjelder i én uke fra valgt dato. Priser for 2023.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 2000kg.
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Enkeltavgangsavgift dekker avgift for èn enkelt avgang på Avinor's flyplasser for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 8 000 kg. Priser for 2023.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 8000kg.
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Du må velge en lufthavn fra listen
Du må velge en destinasjon fra listen
Du må velge en flygningsart fra listen
Du må velge flygeregler fra listen