Parkering for GA-luftfartøy

Parkeringsavgift

Vi ønsker velkommen til alle privat- og småfly på Avinors flyplasser, og tilbyr fuel og parkering for GA-flygninger (general aviation). Airport Patrol tilbyr følgetjeneste til oppstillingsplassene og hjelper til med transport til og fra terminalen.

 

PARKERINGSGEBYR FOR GA-LUFTFARTØY

Avinor har et automatisk system for fakturering av GA-parkering. Systemet registrerer luftfartøyets registrering, ankomsttid, utkjøringstid og MTOM. GA luftfartøy med MTOM 2730 kg eller lavere er fritatt for parkeringsavgift.

GA-luftfartøy med MTOM over 2730 kg skal betale parkeringsavgift. Faktura for betaling av GA-parkering utstedes automatisk og sendes flyets eier basert på månedlig fakturering.

Eiere av GA-luftfartøy med MTOM over 2730 kg som har avtalefestet parkering med egne avtaler og/eller parkeringsområder må registrere aktuelle luftfartøy hos den lokale lufthavnadministrasjon for å unngå fakturering. Øvrige avgifter for bruk av lufthavnen faktureres separat. 

Avgiften baseres på vekt. Fra 1. januar 2023 er prisen 17,6 NOK per time per 1000 kg. Avgiften løper fra og med den tredje påbegynte timen. Men, dersom man parkerer utover to timer vil det med tilbakevirkning beregnes avgift fra og med første time.

Avtaler om langtidsparkering kan gjøres direkte med den lokale lufthavnadministrasjonen. Minste faktureringsbeløp er 140 NOK, mens maksimum gebyr for de første 24 timene er 5486 NOK og 2225 NOK per dag for påfølgende dager. Prisene inkluderer MVA.

Eksempel:

Et luftfartøy med MTOM 5000 kg parkerer i tre timer. I og med at de to første timene dermed blir regnet inn i den tiden det skal betales avgift for blir avgiftsberegningen som følger:

5000 kg à 17,6 NOK/1000 kg/time x 3 timer = 17,6 NOK x 5 x 3 = 264 NOK.
Vennligst benytt vår internettside www.avinor.no for mer utfyllende informasjon.

Bergen lufthavn, Flesland

Lufthavnen er trafikkregulert. Forhåndsgodkjenning ("Slot-tid") er obligatorisk for all IFR-flygning. Søknad om ønsket avgang- eller ankomsttid sendes i e-post til flyparkering.bergen@avinor.no eller ring tlf 67 03 15 70.

Fuel

På Flesland tilbyr Flytanking AS AVGAS eller Jet-A1 fra self service pumpene.

Dedikerte fuelkort kan ikke bestilles på timen, så alternativet da er å få en fuelrelease. Her er mange leverandører – men RocketRoute kan anbefales for småfly – se link:  Fuel - Arrange & Request Aviation Fuel Wordwide (rocketroute.com)
Mer informasjon rundt fueling, priser, lokasjon osv finnes på siden: Aviation Fuelling Services Norway - Your provider of aviation fuel (afsn.no)

 

Stavanger lufthavn, Sola

Lufthavnen har oppstillingsplasser for GA-trafikk på Apron 13 og 10. Vi  tilbyr GA-venterom, lokalisert like ved Avinor sitt driftsbygg der Driftssentral/Flyparkering samt Brann og Redningstjenesten holder til. Her er det PC og telefon tilgjengelig som du kan innhente nødvending informasjon på, og betale parkeringsavgift ved parkering utover normal snutid som er 2 timer. 

Flightpl. & Briefing OSL 64819000
FAX FPL GM/OSL 64819001
MET Briefing 67030880
Local ATS 67030882
Stavanger ATCC 67030883
Airport Patrol/Transport to GA 67030666
Fuel 51647999
Toll/Customs 51868692
Politi/Police Passport 51644979
ETT Tech. Support 67030700

 

Kristiansand lufthavn, Kjevik

Lufthavnen er trafikkregulert. Forhåndsgodkjenning ("Slot-tid") er obligatorisk for all IFR-flygning. Kontakt vakthavende flygeleder for å søke om ønsket avgang-eller ankomsttid. Tlf: 67 03 03 53.

For fuelling er 100ln tilgjengelig for selvbetjening på pumpe. For annet drivstoff kontakt Aviation Fueling Service Norway AS på e-post krs@kjevikfuel.no eller ring tlf +47 38 06 34 16.

 

Bodø lufthavn +

Lufthavnen har døgnåpen og selvbetjent pumpe med drivstoff 100LL.

Kontakt Flytanking AS for drivstoff JET A1 på telefon + 47 75 52 03 79:

  • Velg 1 for operatører i flytankbiler
  • Velg 2 for driftsleder, man-fre kl 08:00-16:00
  • Velg 3 for hjemmevakt utenom åpningstider
Årskortet dekker startavgift på Avinors lufthavner (utenom Oslo lufthavn) for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 2 000 kg for ett kalenderår.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 2000kg.
Ukekortet dekker startavgift på Avinors lufthavner (utenom Oslo lufthavn) for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 2 000 kg. Gjelder i én uke fra valgt dato. Priser for 2023.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 2000kg.
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Enkeltavgangsavgift dekker avgift for én enkelt avgang på Avinors flyplasser for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 8 000 kg. Priser for 2023.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 8000kg.
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Du må velge en lufthavn fra listen
Du må velge en destinasjon fra listen
Du må velge en flygningsart fra listen
Du må velge flygeregler fra listen