Startavgift og GA parkering

Slik betaler du start-og parkeringsavgift for ditt fly.

Samferdselsdepartementet har besluttet å endre nøkkelen for kostnads allokeringen av approach kostnader fra 01.01.2020. Som følge av dette reduseres startavgiften til kr 60 pr MTOW fra samme dato. Samferdselsdepartementet har også besluttet å gjeninnføre bunnfradrag på 6 tonn for kommersiell trafikk over 8 MTOW fra 01.03.2020. Dette fører til at satsen for startavgift øker til 68 kr pr MTOW fra samme dato. Prisene for årskort for GA trafikk er beregnet av et vektet gjennomsnitt av disse prisene.

Startavgiften kan kjøpes for en enkelt avgang, ukeskort og som årskort. Avinor tar stikkprøver av oppgitt vekt, og etterfakturerer ved eventuelle feil.

Se gjeldende satser for startavgift, ukekort og årskort, samt gjeldende regelverk. Ved spørsmål ta kontakt med billing@avinor.no.

Faktura for betaling for GA parkering utstedes automatisk til flyets eier. Se gjeldende priser GA parkering

GA maskiner som har avtalefestet parkering (egne avtaler og/eller dedikerte parkeringsområder) er fritatt fra parkeringsavgift og må selv sørge for å hviteliste aktuelle maskiner for å unngå faktura. Kontakt aktuell lufthavn for info.

Årskortet dekker startavgift på Avinors lufthavner (utenom Oslo Lufthavn) for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 2 000 kg for ett kalenderår.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 2000kg.
Ukekortet dekker startavgift på Avinors lufthavner (utenom Oslo Lufthavn) for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 2 000 kg. Gjelder i én uke fra valgt dato. Priser for 2021.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 2000kg.
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Enkeltavgangsavgift dekker avgift for èn enkelt avgang på Avinor's flyplasser for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 8 000 kg. Priser for 2021.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 8000kg.
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Du må velge en lufthavn fra listen
Du må velge en destinasjon fra listen
Du må velge en flygningsart fra listen
Du må velge flygeregler fra listen