Parkering for GA-luftfartøy

Parkeringsavgift

PARKERING FOR GA-LUFTFARTØY

Parkeringsavgift
Alle privat- og småfly er velkomne på Avinors flyplasser. Vi tilbyr fylling av drivstoff og parkering for GA-flygninger (General Aviation). Ingen kjenner flyside bedre enn Airport Patrol som tilbyr følgetjeneste til oppstillingsplassene og transport til og fra terminalen ved behov.


Parkeringsgebyr for GA-luftfartøy
Avinor har et automatisk system for fakturering av GA-parkering. Systemet registrerer luftfartøyets registrering, ankomst og avgangstid og MTOM. Alle GA-luftfartøy med MTOM over 2730 kg skal betale parkeringsavgift, GA-luftfartøy med MTOM 2730 kg eller lavere er fritatt for parkeringsavgift.

Faktura for betaling av GA-parkering utstedes automatisk og sendes flyets eier basert på månedlig fakturering. Eiere av GA-luftfartøy med MTOM over 2730 kg som har avtalefestet parkering med egne avtaler og/eller dedikerte parkeringsområder må registrere aktuelle luftfartøy hos den lokale lufthavnadministrasjon for å unngå automatisk fakturering. Øvrige avgifter for bruk av lufthavnen faktureres separat. 

Avgiften baseres på vekt. Fra 14. januar 2024 er prisen 18,9 NOK per time per 1000 kg. Parkering inntil 2 timer er gratis. Parkering utover to timer vil aktivere beregning av avgift fra første påbegynte time.

Avtaler om langtidsparkering gjøres direkte med den lokale lufthavnadministrasjonen. Minste faktureringsbeløp er 150 NOK, mens maksimum gebyr for de første 24 timene er satt til 2486 NOK og 2225 NOK per dag for påfølgende dager. Prisene er inkludert MVA.

Bergen lufthavn, Flesland
Lufthavnen er trafikkregulert. Forhåndsgodkjenning («flow» eller «slot-tid») er obligatorisk for all IFR-flygning. Søknad om ønsket avgang- eller ankomsttid sendes pr. e-post til flyparkering.bergen@avinor.no eller ta kontakt på telefon: 67 03 15 70.


Drivstoff
På Flesland tilbyr Flytanking AS AVGAS eller Jet-A1 fra self-service pumpene.
Merk at dedikerte fuelkort kan ikke bestilles på kort varsel, alternativet er da å få en fuel release. Her er det mange leverandører – men RocketRoute kan anbefales for småfly – se link:  Fuel - Arrange & Request Aviation Fuel Wordwide (rocketroute.com)

Mer informasjon knyttet til fueling som priser og praktisk informasjon finner du her: Aviation Fuelling Services Norway - Your provider of aviation fuel (afsn.no)

Stavanger lufthavn, Sola
Lufthavnen har oppstillingsplasser for GA-trafikk på Apron 13 og 10. Vi tilbyr GA-venterom, lokalisert like ved Avinor sitt driftsbygg hvor Driftssentral/Flyparkering samt Brann og Redningstjenesten holder til. Her er det PC og telefon tilgjengelig som du kan benytte ved behov, og betale parkeringsavgiften som påløper utover normal snutid på to timer. 

Viktige telefonnummer
Flightpl. & Briefing OSL: 64819000
FAX FPL GM/OSL: 64819001
MET Briefing: 67030880
Local ATS: 67030882
Stavanger ATC: 67030883
Airport Patrol/Transport to GA: 67030666
Fuel: 51647999
Toll/Customs: 51868692
Politi/Police: 51644979
ETT Tech. Support: 67030700

Kristiansand lufthavn, Kjevik
Lufthavnen er trafikkregulert. Forhåndsgodkjenning («flow» eller «slot-tid») er obligatorisk for all IFR-flygning. Kontakt vakthavende flygeleder for å søke om ønsket avgang- eller ankomsttid på telefon: 67 03 03 53.
For fuelling er 100LL ilgjengelig for selvbetjening på pumpe. For annet drivstoff kontakt Aviation Fueling Service Norway AS på e-post krs@kjevikfuel.no eller telefon +47 38 06 34 16.
 
Bodø lufthavn
Lufthavnen har døgnåpen og selvbetjent pumpe med drivstoff 100LL. Kontakt Flytanking AS for drivstoff JET A1 på telefon + 47 75 52 03 79:
Velg 1 for operatører i flytankbiler
Velg 2 for driftsleder, man-fre kl 08:00-16:00
Velg 3 for hjemmevakt utenom åpningstider

 

Beregn startavgift:

 

 

Årskortet dekker startavgift på Avinors lufthavner (utenom Oslo lufthavn) for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 2 000 kg for ett kalenderår.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 2000kg.
Ukekortet dekker startavgift på Avinors lufthavner (utenom Oslo lufthavn) for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 2 000 kg. Gjelder i én uke fra valgt dato. Priser for 2023.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 2000kg.
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Enkeltavgangsavgift dekker avgift for én enkelt avgang på Avinors flyplasser for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 8 000 kg. Priser for 2023.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 8000kg.
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Du må velge en lufthavn fra listen
Du må velge en destinasjon fra listen
Du må velge en flygningsart fra listen
Du må velge flygeregler fra listen