Startavgift og GA parkering

Slik betaler du start-og parkeringsavgift for ditt fly.

Startavgiften kan kjøpes for en enkelt avgang, ukeskort og som årskort. Avinor tar stikkprøver av oppgitt vekt, og etterfakturerer ved eventuelle feil.

Hvis du vil betale her og nå kan du benytte deg av skjemaet i bunn av denne siden. Velg "årskort", "ukekort" eller "enkeltavgang" og fyll ut skjemaet. 

Se gjeldende satser for startavgift, ukekort og årskort under. 

Faktura for betaling for GA parkering utstedes automatisk til flyets eier. Se gjeldende priser GA parkering

GA maskiner som har avtalefestet parkering (egne avtaler og/eller dedikerte parkeringsområder) er fritatt fra parkeringsavgift og må selv sørge for å hviteliste aktuelle maskiner for å unngå faktura. Kontakt aktuell lufthavn for info.

Ved spørsmål ta kontakt med billing@avinor.no.

År

Faktor

Pris 2022

   

Ukeskort

 

2022

0-1500

11,10

              766

1501-2000

27,60

           1 904

   

Enkeltavganger

 

2022

0-1000

2,61

              180

1001-1500

3,21

              221

1501-2000

4,50

              311

2001-2500

1,14

                 79

2501-3000

1,26

                 87

3001-4000

2,43

              168

4001-5000

3,10

              214

5001-6000

3,72

              257

6001-7000

8,39

              579

7001-8000

12,64

              872

   

Årskort

 

2022

0-500

51,07

           3 524

501-1000

75,46

           5 207

1001-1100

107,30

           7 404

1101-1200

124,16

           8 567

1201-1300

142,87

           9 858

1301-1400

159,76

         11 023

1401-1500

181,63

         12 532

1501-1600

298,38

         20 588

1601-1700

318,66

         21 988

1701-1800

338,91

         23 385

1801-1900

358,85

         24 761

1901-2000

377,41

         26 041

 

 

Årskortet dekker startavgift på Avinors lufthavner (utenom Oslo Lufthavn) for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 2 000 kg for ett kalenderår.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 2000kg.
Ukekortet dekker startavgift på Avinors lufthavner (utenom Oslo Lufthavn) for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 2 000 kg. Gjelder i én uke fra valgt dato. Priser for 2021.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 2000kg.
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Enkeltavgangsavgift dekker avgift for èn enkelt avgang på Avinor's flyplasser for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 8 000 kg. Priser for 2021.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 8000kg.
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Du må velge en lufthavn fra listen
Du må velge en destinasjon fra listen
Du må velge en flygningsart fra listen
Du må velge flygeregler fra listen