Startavgift og GA parkering

Slik betaler du start-og parkeringsavgift for ditt fly.

Startavgiften kan kjøpes for en enkelt avgang, ukeskort og som årskort. Avinor tar stikkprøver av oppgitt vekt, og etterfakturerer ved eventuelle feil.

Se gjeldende satser for startavgift, ukekort og årskort, samt gjeldende regelverk. Ved spørsmål ta kontakt med billing@avinor.no.

Faktura for betaling for GA parkering utstedes automatisk til flyets eier. Se gjeldende priser GA parkering

GA maskiner som har avtalefestet parkering (egne avtaler og/eller dedikerte parkeringsområder) er fritatt fra parkeringsavgift og må selv sørge for å hviteliste aktuelle maskiner for å unngå faktura. Kontakt aktuell lufthavn for info.

Årskortet dekker startavgift på Avinors lufthavner (utenom Oslo Lufthavn) for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 2 000 kg for ett kalenderår.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 2000kg.
Ukekortet dekker startavgift på Avinors lufthavner (utenom Oslo Lufthavn) for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 2 000 kg. Gjelder i én uke fra valgt dato.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 2000kg.
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Enkeltavgangsavgift dekker avgift for èn enkelt avgang på Avinor's flyplasser for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 8 000 kg.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 8000kg.
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Du må velge en lufthavn fra listen
Du må velge en destinasjon fra listen
Du må velge en flygningsart fra listen
Du må velge flygeregler fra listen