Skjemaer, prosedyrer og styrende dokumenter

Relevante skjemaer, prosedyrer og styrende dokumenter for ansatte på flyplassen.

Styrende dokumenter

Her finner du blant annet skjemaer for innmelding av varme arbeider, planlegging av arbeid med konsekvenser for brannsikkerheten, havarikart, husordensregler osv.  

Varme arbeider:

HMS - Farlig arbeid - arbeider med konsekvenser for brannsikkerheten 

Forebyggende brannvern - Håndtering av innmeldinger av konsekvenser for brannsikkerheten

HMS - Farlig arbeid - Arbeider med konsekvenser for brannsikkerheten -Sjekkliste


Kraninnmelding:

Flysidedrift- Arbeider på lufthavnen- Skjema for kraninnmelding


Avvik:

Registrer avvik
Elektronisk meldeskjema avvik (for eksterne)


Flyside:
Pushbackmanual (siste versjon gyldig fra 19.05.2022)
Airside driving handbook (siste versjon gyldig fra 06.10.2022)