Fjernstyrte tårn

Framtidens teknologi på norske flyplasser

Norge er et land med store avstander og utfordrende topografi. Norsk næringsliv er internasjonalt orientert og avhengig av luftfarten. Luftfart er avgjørende for bosetting, verdiskapning, reiseliv, helsevesenet, utdanning, idrett og kultur.

To av tre nordmenn har tilgang til en flyplass innenfor en times reise. På Vestlandet og i Nord-Norge, kan to av tre nå nærmeste flyplass på en halvtime. Luftfarten har stor betydning for regional vekst og tilgjengelighet til regionsentra og spiller en viktig rolle for Norges desentraliserte utdanningssystem. Luftfarten er også helt sentral for helsesektoren i Norge: det gjennomføres årlig over 30.000 ambulanseflybevegelser. Sykehusstrukturen i Nord-Norge baserer seg blant annet på mye lufttransport. Luftfarten er også en viktig sektor for reiselivet, spesielt i Nord-Norge. Remote Towers bidrar til å understøtte disse sektorene gjennom en sikker-, stabil- og effektiv tårntjeneste.

Arbeidsposisjon ved Remote Towers Centre i Bodø. Foto: Avinor/Øystein Løwer

 

Videreutvikler for fortsatt vekst

Avinor gjennomfører en rekke tiltak for å modernisere og effektivisere virksomheten og for å legge til rette for fortsatt vekst i luftfarten. Avinor Flysikring innførte fjernstyrt tårntjeneste ved Røst lufthavn 19. oktober 2019 sammen med leverandørene Kongsberg Defence & Aerospace og Indra. Fjernstyrte tårn vil i første omgang rulles ut på totalt 15 lufthavner i Norge. I mai 2022 åpnet det nye Remote Towers Centre i Bodø, hvor det i dag er 11 lufthavner i operativ drift. Dette er nå verdens største senter for fjernstyrte tårn. I februar 2024 besluttet styret i Avinor å overføre seks nye tårn til Avinors fjernstyrte tårnsenter i Bodø. Det er også tidligere vedtatt at ny lufthavn Mo i Rana vil fjernstyres fra senteret i Bodø. Dermed vil antall tårn som styres fra senteret i Bodø bli til 21. Ved nye Bodø lufthavn og Kirkenes lufthavn skal det etableres digitale tårn med lokale løsninger. 

Målet med denne satsningen er å legge til rette for enda bedre og mer effektiv drift på lufthavnene. Mange av flytårnene i Norge er modne for oppussing eller total utskifting. Med fjernstyrte tårn unngår Avinor en del av disse kostnadene. I fremtiden vil også én person kunne håndtere trafikken på flere lufthavner fra samme posisjon. Dette gir også betydelige effektiviseringsmuligheter og lavere utgifter som igjen sikrer det gode rutetilbudet vi har i Norge i dag.

 

Operasjonsrommet ved Avinors Remote Towers Centre i Bodø. Foto: Avinor/Øystein Løwer
Operasjonsrommet ved Avinors Remote Towers Centre i Bodø. Foto: Avinor/Øystein Løwer

.

En sikker løsning til å stole på

Enhver endring innen luftfart er regulert av strenge regler for sikkerhet. I utviklingen av fjernstyrte tårn har det vært en forutsetning at løsningen skal være like sikker som, eller enda sikrere enn dagens tårn.

Avinor gjennomfører omfattende sikkerhetsanalyser av enhver endring i systemer og arbeidsmetoder i samsvar med interne prosesser godkjent av Luftfartstilsynet. Før fjernstyrte tårn innføres, har løsningene fått aksept hos Luftfartstilsynet og det er dokumentert at sikkerhetsnivået blir like godt eller bedre enn tradisjonelle tårn.

Slik fungerer fjernstyrte tårn

Et fjernstyrt tårn innebærer at de som styrer trafikken på flyplassen sitter i et tårnsenter i stedet for hvert enkelt tårn. På flyplassen er det installert kameraer, mikrofoner og annet utstyr som gir svært detaljert informasjon om vær og aktiviteter på flyplassen til enhver tid.

 

Lokasjoner

Klikk på kartet for å forstørre

 

Tidslinje for implementering av fjernstyrte tårn

Fase 1: 

 • Røst – oktober 2019 (i operativ drift)
 • Vardø – oktober 2020 (i operativ drift)
 • Hasvik – november 2020 (i operativ drift)
 • Berlevåg – november 2020 (i operativ drift)
 • Røros – juni 2022 (i operativ drift)
 • Mehamn – juni 2022 (i operativ drift)
 • Rørvik – september 2022 (i operativ drift)
 • Namsos – september 2022 (i operativ drift)
 • Svolvær – januar 2023 (i operativ drift)
 • Sogndal – februar 2023 (i operativ drift)
 • Førde – februar 2023 (i operativ drift)
 • Molde – første halvår 2025
 • Leknes – første halvår 2025
 • Sandnessjøen – første halvår 2025

Fase 2: 

Rekkefølge ikke bestemt.

 • Båtsfjord - i løpet av 2026/2027
 • Mosjøen - i løpet av 2026/2027
 • Sandane - i løpet av 2026/2027
 • Sørkjosen - i løpet av 2026/2027
 • Vadsø - i løpet av 2026/2027
 • Ørsta-Volda - i løpet av 2026/2027
 • Ny flyplass Mo i Rana - planlagt ferdigstillelse våren 2027
Har du noen spørsmål om fjernstyrte tårn?
Kontakt oss