Fjernstyrte tårn

Framtidens teknologi på norske flyplasser

Norge er et land med store avstander og utfordrende topografi. Norsk næringsliv er internasjonalt orientert og avhengig av luftfarten. Luftfart er avgjørende for bosetting, verdiskapning, reiseliv, helsevesenet, utdanning, idrett og kultur.

To av tre nordmenn har tilgang til en flyplass innenfor en times reise. På Vestlandet og i Nord-Norge, kan to av tre nå nærmeste flyplass på en halvtime. Luftfarten har stor betydning for regional vekst og tilgjengelighet til regionsentra og spiller en viktig rolle for Norges desentraliserte utdanningssystem. Luftfarten er også helt sentral for helsesektoren i Norge: det gjennomføres årlig over 30 000 ambulanseflybevegelser. Sykehusstrukturen i Nord-Norge baserer seg  blant annet på mye lufttransport.

For norsk turisme har luftfarten stor og økende betydning. Antall turister som kommer til Norge med fly har økt fra 2,4 til 4,4 millioner besøkende fra 2011 til 2016. Luftfart er spesielt viktig for helårsturisme og reiselivet i Nord-Norge.

Bilde av fjernstyrte tårn

Videreutvikler for fortsatt vekst

Avinor gjennomfører en rekke tiltak for å modernisere og effektivisere virksomheten og for å legge til rette for fortsatt vekst i luftfarten. Sammen med leverandørene KONGSBERG og Indra, innfører Avinor fjernstyrt tårntjeneste på 15 lufthavner, som skal driftes fra et tårnsenter i Bodø. De første fem lufthavnene som blir fjernstyrt er Røst, Vardø, Hasvik, Berlevåg og Meham. Innen utgangen av 2020 skal 15 tårn fjernstyres fra Bodø. En videre satsing forventes å omfatte flere av Avinors lufthavner.

Målet med denne satsningen er å legge til rette for enda bedre og mer effektiv drift på lufthavnene. Mange av flytårnene i Norge er modne for oppussing eller total utskifting. Med fjernstyrte tårn unngår Avinor en del av disse kostnadene. I fremtiden vil også én person kunne håndtere trafikken på flere lufthavner fra samme posisjon. Dette gir også betydelige effektiviseringsmuligheter og lavere utgifter som igjen sikrer det gode rutetilbudet vi har i Norge i dag.

Fjernstyrte tårn

En sikker løsning til å stole på

Enhver endring innen luftfart er regulert av strenge regler for sikkerhet. I utviklingen av fjernstyrte tårn har det vært en forutsetning at løsningen skal være like sikker som, eller enda sikrere enn dagens tårn.

Avinor gjennomfører omfattende sikkerhetsanalyser av enhver endring i systemer og arbeidsmetoder i samsvar med interne prosesser godkjent av Luftfartstilsynet. Før fjernstyrte tårn innføres, har løsningene fått aksept hos Luftfartstilsynet og det er dokumentert at sikkerhetsnivået blir like godt eller bedre enn tradisjonelle tårn.

Slik fungerer fjernstyrte tårn

Et fjernstyrt tårn innebærer at de som styrer trafikken på flyplassen sitter i et tårnsenter i stedet for hvert enkelt tårn. På flyplassen er det installert kameraer, mikrofoner og annet utstyr som gir svært detaljert informasjon om vær og aktiviteter på flyplassen til en hver tid.

Har du noen spørsmål om fjernstyrte tårn?
Kontakt oss