Kjøpsbetingelser parkering

Vilkårene inneholder viktig informasjon og de angir rettigheter og plikter for de hendelser kjøpsavtalen omfatter for begge parter. Sist oppdatert, august 2017.

1. Introduksjon

1.1 Introduksjon til vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser (heretter "Vilkår") gjelder for alle kjøp gjennomført via www.avinor.no og alle andre nettadresser som drives av Avinor AS med datterselskaper og leverandører for forhåndsbestilling av parkering (sammen referert til som "Nettstedet"). I løpet av bestillingen rutes du videre til nettsted tilhørende Avinor og vår leverandør av betalingstjenester Nets.. Vennligst les nøye gjennom vilkårene for Nettstedet.

1.2 Eier av nettsted

Når du besøker eller bruker et av våre nettsteder, aksepterer du at du bare kan gjøre dette til privat bruk. Det er ikke lov å kopiere, distribuere, endre, publisere, linke eller bruke noe av den informasjonen som finnes på Nettstedet bortsett fra til eget privat bruk, med mindre Avinor har gitt skriftlig tillatelse til slik bruk. Bruk av et hvilket som helst verktøy for å overvåke eller forstyrre vårt nettsted er forbudt. Du forstår og aksepterer at Avinor kan ekskludere deg fra sitt nettsted uten forutgående varsel hvis du misbruker eller bryter vilkårene for bruk av Nettstedet. Ved misbruk kan Avinor anmelde saken til politiet og ta rettslige skritt for å få kompensasjon for eventuelt økonomisk tap eller skade.

1.2.1 www.avinor.no

Nettstedet www.avinor.no eies av Avinor AS som er et registrert selskap i Norge.

Avinor AS | Pb 150 | N-2061 Gardermoen | +47 815 30 550 | Org. nr. 985 198 292 MVA

1.2.2 Nettsted for forhåndsbestilling av parkering

Nettsted https://avinor.no/flyplass/trondheim/parkering drives av Avinor AS for bl.a. salg av forhåndsbestilling av parkering. Det er Avinor som er eier av parkeringsområdene på lufthavnene. Avtale om parkering inngås med Avinor og kundedatabasen eies av Avinor.

1.3 Kontaktinformasjon kundesenter

Parkering på Trondheim Lufthavn Værnes drives av Europark AS. Europark AS har også ansvaret for kundesenteret i f.m. forhåndsbestilling av parkering.

Selger av parkeringstjenestene inkl. forhåndskjøp på Trondheim Lufthavn Værnes er Europark AS.

Telefon: (+47)22057500

E-post: kundesenter@europark.no

1.4 Øvrige forkortelser

I disse vilkårene vil referanser til «lufthavnen» bety referanse til den aktuelle lufthavnen det bestilles på (konkret - parkeringsområdene på Trondheim Lufthavn Værnes). «Du» og «din» refererer til den person som gjennomfører en bestilling via Nettstedet til Avinor. «Selger» refererer til Europark AS på Trondheim Lufthavn Værnes, som beskrevet ovenfor. Kjøpsavtalen er gjennomført mellom «deg» og «selger».

2 Generelle bestemmelser for forhåndsbestilling på våre nettsider

2.1 Godkjenning av kjøp anses som aksept av vilkår

Ved å benytte nettsiden anses vilkårene akseptert av deg i det tilfellet du faktisk bestiller en parkeringsplass på siden. Hvis vilkårene brytes kan Avinor ekskludere deg fra Nettstedet og/eller anmelde forholdet. Vilkårene vil til enhver tid være tilgjengelig gjennom hele kjøpsprosessen.

2.2 Minimum og maksimum parkeringstid

Minimum og maksimum parkeringstid varierer fra produkt til produkt. Når du betjener kalenderfunksjonen, vil de aktuelle tilbudene for din parkeringstid komme opp i søket som presenteres som et forslag til bestilling.

2.3 Hvor tidlig/sent ute i forveien det kan bestilles

Hovedsakelig kan en reservasjon gjøres inntil 4 timer før selve parkeringens start (parkeringens start = bestilt innkjøringstidspunkt i det enkelte parkeringsanlegg). Merk at enkelte produkter vil ha en annerledes tidslinje. Når du betjener kalenderfunksjonen, vil de tilgjengelig tilbudene for din parkeringstid komme opp i søket og presenteres som forslag til bestilling.

2.4 Reservert plass

Når du forhåndsbestiller, vil det alltid være plass til nettopp din bil i parkeringsanlegget der plassen er bestilt. Det er imidlertid ikke reservert én bestemt fast plass. Vi oppfordrer deg derfor til å parkere på første ledige plass som ikke er merket med ”reservert”, HC eller EL-bil (med mindre du har gyldig tillatelse til å stå der). Avgift skal betales også for EL-bil, og kjøretøy med HC tillatelse for å parkere i parkeringsanlegget.

Overtredelse av bestemmelsene kan medføre kontrollavgift og fjerning av kjøretøy. Fører er ansvarlig for kontrollavgiften og kostnader ved fjerning (borttauing) / forvaring.

2.5 Skilter viser fullt/stengt

Selv om skiltene for et parkeringsområde viser fullt eller stengt, vil det være holdt av plass for kunder med gyldig forhåndsbestilling for det aktuelle parkeringsområdet.

2.6 Påregn god tid

I høysesong som sommer, påske og jul anbefaler vi deg at du påregner ekstra god tid til parkering, da aktiviteten i de ulike parkeringsområdene kan være høyere enn normalt. Se også punkt 4.4.

2.7 Bestillingen tilhører deg

Det er ikke anledning til å forhåndsbestille parkeringsplass i en annens navn. Bestillingen kan ikke overføres fra deg til en annen person, eller til en annen lufthavn eller parkeringsanlegg utenfor lufthavnen.

2.8 Tidsgyldighet for bestilling

Bestillingen er kun gyldig for den dato/tidspunkt/parkeringsområde og den lufthavn spesifisert i din bestilling. Dersom du parkerer utover den tiden som er forhåndsbestilt (enten i forkant eller i etterkant av din forhåndskjøpte p-tid), vil dette medføre tilleggsberegning av parkeringsavgift etter de takster som gjelder for dette i det enkelte parkeringsanlegg.

3. Bestillingsbekreftelse og kvittering

3.1 Bestillingsbekreftelse og kvittering

Når du bestiller parkering via Nettstedet, vil du motta en bestillingsbekreftelse/kvittering på den e-postadressen du har oppgitt når du forhåndsbestilte. Av denne vil alle bestillingsdetaljer i den aktuelle bestillingen fremgå.

E-posten inneholder din kvittering samt et unikt referansenummer tilhørende den aktuelle bestillingen. Referansenummeret er gitt både som et siffer og en QR kode.

Det er svært viktig at du medbringer din bestillingsbekreftelse når du skal bruke reservasjonen. Nedenfor vil det beskrives hvordan du skal bruke denne referansekoden for å få tilgang til parkeringsområdet når du ankommer og forlater lufthavnen.

Transaksjonen vil på din faktura eller kvittering fra banken, være merket med «Europark Park.TRD Lufthavn».

4. Bruk av parkeringsområdet med forhåndsbestilt plass

4.1 Gitte priser på Nettstedet

Parkeringsplassene er priset per hele eller delvise døgn. Prisene er dynamiske og kan endres uten forvarsel ved endringer i kapasitet/tilbud/etterspørsel. Tilbudet du har mottatt er kun gyldig på tidspunktet for bestilling og basert på ditt valg av tid og dato på Nettstedet. Antall døgn og pris er beregnet på grunnlag av tidspunktet du velger å gjennomføre bestillingen på.

Alle priser på nettsiden vises i norske kroner og inkluderer MVA etter gjeldende sats.

4.2 Parkering på ”overtid”

Dersom inn- og utkjøringstidspunktet endrer seg fra det du har bestilt (hvis du f.eks. ankommer mye tidligere enn angitt i bestillingen, eller reiser mye senere enn bestilt), vil dette resultere i en ny betalingsperiode ut over det du har bestilt. Dette beregnes som mellomlegget fra slutt-tid på opprinnelig bestilling til utkjøring. Du vil være ansvarlig for å betale for den ekstra tiden. Mellomlegget blir belastet etter normal pris for de tidsintervall som gjelder for ny betalingsperiode på aktuelt parkeringsområde. Normal pris og tidsintervall er tilgjengelig ved inngangen til parkeringsområdet og eller på våre nettsider. Mellomlegget som har medgått må betales før du forlater området. Vær oppmerksom på at dette gjelder uavhengig av årsaken til at du har utvidet parkeringstiden. Se også punkt 2.6

4.3 Innkjøring- og utkjøringsprosedyre

Når du kjører til innkjøringsbommen ved det parkeringsanlegget du har bestilt plass i, er det viktig at du følger de instruksjonene du har fått tilsendt på din bestillingsbekreftelse. Instruksjoner krever at du skal skanne den QR kode som du mottok på bestillingsbekreftelsen. Koden gjør at parkeringssystemet gjenkjenner din bestilling. Vennligst sørg for at du er forberedt og har med deg koden. Dersom du ikke medbringer din korrekte referansekode kan dette medføre at du ikke får tilgang til parkeringsområdet.

Ved skanning av referansekode vil det bli utstedt en billett. Vennligst ta vare på denne billetten på et trygt sted, ettersom dette også vil være din utkjøringsbillett. Ved utkjøring fra parkeringsanlegget settes billetten i billettslissen ved utkjøringsbommen slik at systemet kan kjenne igjen ditt forhåndsbestilte utkjøringstidspunkt.

Dersom du har benyttet mer tid enn forhåndskjøpt parkeringstid på området (se punkt 4.2), kan den ekstra parkeringstiden betales direkte i automaten ved utkjøringsbommen med kort. Følg instruksjoner på displayet i betalingsautomaten.

4.4 Ditt kjøretøy hensettes på eget ansvar

Avinor og Selger påser at områdene er så sikre og trygge som mulig. Likevel kan vi ikke garantere til enhver tid 100 % sikkerhet/trygghet på parkeringsområdene Når du har parkert ditt kjøretøy er det ditt ansvar å:

Låse det forskriftsmessig

Omhyggelig lukke alle vinduer/dører/bagasjerom og liknende

Sette på håndbrekk på forsvarlig vis

Sette på eventuell alarm, startsperre, rattlås og liknende

Ikke forlate dyr/kjæledyr eller personer igjen i bilen

Påse at dine eiendeler er plassert i et låst forsvarlig rom og ikke er lett synlige i bilen

Sørge for at kjøretøyet er lovlig forsikret

Avinor/Selger kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår på kjøretøyet eller eiendeler ved unnlatelser av å følge det ovennevnte. Avinor/Selger tar heller ikke ansvar for:

Skader på ditt kjøretøy (enten det er uforskyldt eller hærverk)

Tyveri av eller fra ditt kjøretøy under den tiden det har stått parkert, med mindre slik skade eller tyveri er forårsaket av uaktsomhet av Avinor/Selger, og da bare i den utstrekning at denne uaktsomheten direkte har medført skaden/tyveriet

Alle skader eller tyveri fra ditt kjøretøy som skjedde under ditt opphold skal meldes til Selger sitt personale før du forlater parkeringsområdet. Benytt calling.

4.5 Oppførsel på parkeringsområdet og lufthavn-området for øvrig

Du må kjøre forsiktig og ansvarlig på parkeringsområdene og lufthavnsområdene forøvrig. Du må også sørge for at alle barn og dyr har tilsyn og til enhver tid er under oppsyn når de ferdes i parkeringsanleggene og området rundt. Det er mye trafikk på en lufthavn, så pass på trafikk og kjøretøy.

Du må overholde all retningsbestemt skilting og andre instruksjoner når du ferdes på parkeringsområdet og på lufthavnens områder forøvrig.

4.6 Kjøretøy som ikke avhentes etter endt parkeringstid

Hvis du ikke kan hente bilen din før det har løpt 30 døgn etter utkjøringsdatoen som er angitt i forhåndsbestillingen, må du ta kontakt med selger og spesifisere følgende:

Kjøretøyets registreringsnummer og andre kjennetegn

Parkeringsområde og omtrentlige posisjon på området

Årsaken til at du ble forhindret fra å hente kjøretøyet, samt informasjon om forventet dag du vil være tilbake for å hente det

Nye kontaktdata (telefon, adresse, e-post) dersom disse er endret fra opprinnelig bestilling

I tilfeller hvor vi ikke mottar (skriftlig) varsel som nevnt over, anses bilen som forlatt. I slike tilfeller vil vi ha rett til å taue bort bilen for eiers regning samt belaste bestillerens kredittkort for medgått parkeringstid (med mindre vi får beskjed om å gjøre noe annet skriftlig).

4.7 Ankomst til terminalen

Parkeringsområdene er plassert geografisk på ulike steder i forhold til terminalen.

På avinor.no ligger et kart over lufthavnen. Dersom du ikke er kjent på lufthavnen fra tidligere, ta en utskrift av kartet, slik at du vet hvor du skal kjøre og gå for å komme deg til terminalen.

Vær oppmerksom på at du er nødt til å sette av passende med tid til gangavstanden fra området og inn til terminalen. Anslått normal avstand/tid er spesifisert på nettsiden under produkt linken «mer informasjon». Sett også av en anslått tid for å finne parkeringsområdet og en ledig plass der, pakke bagasje ut av bilen, låse den og liknende. I høysesong (som ved de store ferietidene og høytidene) er det anbefalt å sette av ekstra god tid på grunn av høy trafikk.

Avinor/Selger er ikke ansvarlig for hvis du ikke rekker ditt fly eller check-in, fordi du satt av for kort tid til parkering/gangavstanden. Dersom du er usikker og har behov for en anslått tid totalt, eller nærmere informasjon om gangveier/områder, ikke nøl med å ta kontakt med Avinor eller Selger.

5. Kansellering/endring av forhåndsbestilling samt refundering

5.1 Generelt om kansellering og endring

Dersom du ønsker å kansellere eller endre din bestilling kan dette gjennomføres via Nettsiden. Klikk på ”Administrer bestilling” på Nettsiden og følg instruksjoner som kommer i skjermbildet.

Vær oppmerksom på at ikke alle produkter kan kanselleres eller endres. Enkelte produkter kan både endres og/eller kanselleres, enkelte produkter kan verken endres eller kanselleres, og enkelte produkter kan enten endres eller kanselleres.

5.2 Tidsfrist for kansellering og endring

For å være gyldig må Selger motta din kansellering og eller endring senest 24 timer før den originale bestillingens innkjøringsdato og innkjøringstidspunkt. Dersom vi mottar dine endringer senere enn dette, vil det ikke være mulig å kansellere eller endre din bestilling.

5.3 Avgift ved kansellering og endring

Normalt er det ingen gebyrer for kanselleringer og endringer, men for enkelte parkeringsprodukter (gjerne kampanjeprodukter) kan dette tilkomme. Alle egenskaper som begrenser det enkelte parkeringsproduktet vil være tydelig definert på Nettstedet.

5.4 Refundering eller betaling av ekstra mellomlegg

Ved å endre/kansellere parkeringsprodukter som tillater dette kan det være du får penger til gode eller må betale et ekstra mellomlegg.

Refundering av parkeringsbeløpet ved kansellering

Når din bestilling blir kansellert med mer enn 24 timers forvarsel (ref. punkt 5.2), vil du motta en refusjon av parkeringsbeløpet. Dersom det foreligger en gjeldende kanselleringsavgift eller avbestillingsbeskyttelse, vil dette bli avregnet mot refusjonen før refusjon. Dette vil du kunne se på bestillingen din på Nettstedet og motta som bekreftelse på e-post. Kansellering senere enn 24 timer i forveien er ikke mulig.

Refundering av parkeringsbeløpet ved endring

Endringer må mottas 24 timer i forveien ref. punkt 5.2. Endringer med en KORTERE p-tid enn den originale bestillingen vil kunne medføre en refusjon, men fratrukket eventuell endringsavgift dersom dette foreligger. Dette vil du kunne se på bestillingen din på Nettstedet. Endringer med en FORLENGET p-tid enn den originale bestillingen vil ikke medføre endringsavgift, kun en belastning for den ekstra parkeringstiden du bestiller/benytter. Den ekstra parkeringstiden vil følge den gjeldende prisen som foreligger på endringstidspunktet.

5.5 Refunderinger for øvrig

Ingen refunderinger vil bli gjennomført etter at din innkjøringsdato i din bestilling (som beskrevet på bestillingsbekreftelsen/kvitteringen) er utgått eller dersom du ikke har fulgt prosedyren beskrevet ovenfor, og endret/kansellert etter beskrivelsen.

Parkeringstid som er bestilt men likevel ikke benyttet vil ikke bli refundert i etterkant, med mindre du har endret bestillingen etter prosedyren ovenfor.

Ingen refusjon vil bli gjennomført med mindre du kan vise til en forhåndsbetalt bestillingsreferanse/kvittering med gyldig referansenummer. Refunderinger gjøres utelukkende til det betalingskort/kredittkort den originale betalingen var gjennomført med.

Ingen øvrige refunderinger vil bli gjort utover de beskrevet i disse vilkårene.

5.7 Avgifter for betaling med debet- og kredittkort

Selger er ikke forpliktet til å refundere avgifter for betaling med debet- eller kredittkort. Dette er for å dekke kostnader pålagt av kredittkortselskaper og relevante administrasjonskostnader. Omfanget av eventuelle slike kostnader vil være tydelig gitt før bestillingen bekreftes, og vil bli vist som en del av et eventuelt administrasjonsgebyr eller kansellerings- og endringsavgift.

6. Kanselleringer fra Selger sin side

Dersom Selger skulle komme til å kansellere din reservasjon for en årsak Selger kan kontrollere og ikke på grunn av en hendelse utenfor Selger sin kontroll (se avsnitt 7 nedenfor), vil vi refundere det mottatte kjøpsbeløpet til deg på det samme betalingskort/ kredittkortet som betalingen har skjedd fra.

7. Hendelser utenfor Selger sin kontroll

Selger påtar seg ikke ansvar for endringer som måtte følge av en hendelse utenfor rimelig kontroll. Eksempler på slike hendelser inkluderer krig, opprør, terrortrusler eller -aktivitet, arbeidskonflikter, naturkatastrofer, brann, ugunstige værforhold, offentlige reguleringer/tiltak og/eller kansellering eller endring av flyselskapers flight-planer. Selger vil ikke gjøre noen endringer eller kansellere din bestilling ved en slik hendelse. Slike endringer eller kanselleringer må du altså selv besørge på vanlig måte på Nettstedet (beskrevet i punkt 5). Avinor er heller ikke forpliktet til refusjon av betaling i så måte.

8. Vårt ansvar

Avinor og Selger vil handle med rimelig dyktighet og forsiktighet når vi yter våre tjenester til deg. Ingenting i disse vilkårene begrenser Selgers sitt ansvar i tilfeller av dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet. Avinor/Selger påtar seg ikke ansvar for indirekte eller tilfeldige tap som tap av fortjeneste, tap av kundetilfredshet, tap av inntekter, tap av data mv.

9. Generelt

9.1 Forbrukerkjøpsloven

Alle kjøpsavtaler gjort mellom deg og Selger via nettsiden er underlagt norsk lovgivning.

9.2 Endring av vilkår

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene dersom det skulle være behov for dette. Likevel, når du har gjort en reservasjon vil vilkårene som gjelder være de som var lagt ut på Nettstedet på bestillingstidspunktet. Vær vennlig å ikke anta at vilkårene som gjaldt ved en tidligere anledning når du har bestilt en tjeneste fra oss, fortsatt gjelder ved neste bestilling. Vi anbefaler derfor at du alltid leser disse vilkårene før en ny bestilling for å forvisse deg om at du aksepterer dem.

9.3 Gjennomført kjøp betyr godkjennelse av vilkårene for Nettstedet og bestillingen

Et gjennomført kjøp på Nettstedet bekrefter at du har lest og godtatt våre vilkår. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Selger med hensyn til salg av de aktuelle tjenestene.

9.4 Vilkår ved særskilte situasjoner

Disse vilkårene refererer kun til visning av dette Nettstedet. Egne vilkår gjelder for premietrekninger, konkurranser og kampanjer som vi kan kjøre på Nettstedet fra tid til annen, så vel som til produkter og tjenester som selges via dette Nettstedet. I tilfeller der det gjelder andre vilkår enn disse, vil dette spesifiseres klart og tydelig.

9.5 Særskilte tilbud på parkering

Særskilte tilbud på parkering (kampanjer) gitt fra Selger sin side innebærer en konkret lovet pris på et gitt produkt angitt i tid. Kampanjen vil også ha en begrenset varighet i et gitt datointervall. Kommunikasjonen i vår markedsføring skal alltid være tydelig på disse kriteriene for hvordan tilbudet er gitt:

Det er ikke mulig å oppnå annonsert pris utenfor gitt kampanjeperiode

Vær oppmerksom på at kampanjeproduktet kan være utsolgt på Nettstedet i deler av kampanjeperioden (parkering drives av ledig kapasitet, og ved stor trafikk kan vi være utsolgt)

Sterkt rabatterte kampanjepriser kan bety at du ikke har mulighet til å endre eller kansellere din bestilling, med mindre man betaler en avgift som tilsvarer mellomlegget til ordinær parkering.

9.6 Salg av offisiell lufthavnparkering

All parkering som selges på Nettstedet i regi av Avinor er offisiell lufthavnparkering.

9.7 Bomanlegg og parkeringskontroll

All parkering kjøpt på Nettstedet er regulert innenfor bomanlegg i lufthavnen. Dette betyr at det ikke foregår normal parkeringskontroll på områdene. Dersom man likevel skulle komme til å parkere på reserverte plasser uten å ha rett til det, vil man allikevel kunne bli ilagt kontrollavgift. Reserverte plasser kan være for eksempel HC plasser (uten at du har gyldig HC kort i bilen), plasser for EL-bil (uten at du har EL-bil) og liknende. Reserverte plasser er alltid godt merket.

9.8 Standardvilkår for parkering

For øvrig gjelder «Standardvilkår for parkering» (se www.parkeringsklagenemnda.no) ved bestilling av parkeringsplass. Ved parkering og ferdsel på parkeringsområdet anses disse vilkår akseptert. Ved motstrid mellom disse vilkårene og «Standardvilkår for parkering», går Selgers vilkår foran.

10. Personvern, datasikkerhet og tilgjengelighet

All personlig informasjon du gir oss når du bruker dette Nettstedet vil bli brukt i henhold til våre retningslinjer for personvern. Ved bruk av Nettstedet aksepterer du våre retningslinjer og vilkår for personvern. Retningslinjene kan du lese mer om i detalj ved å gå inn på linken «Personvern»