Informasjon om parkering

Her får du mer informasjon i forbindelse med brannen i parkeringshuset tirsdag 7. januar.

Det er fortsatt en rekke utfordringer etter brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn Sola. Vi har informert berørte kunder om at en del parkeringshuset er åpnet, og at man kan hente ut biler.

Vi anbefaler alle som har hatt bilen i p-huset eller P7 under brannen å ta kontakt med forsikringsselskapet sitt, før de henter ut og starter bilen.

Parkeringsområder som nå kan benyttes

P4

Vi har nå åpnet deler av parkeringshus P4 for parkering lengre enn 1 time.
Parkeringshuset skal ikke brukes til gjennomkjøring. Dersom du skal sette noen av, må du bruke Kiss and fly som er flyttet midlertidig til området ved Scandic hotell. P-hus er forbeholdt parkering over 1 time. Gjennomkjøring i p-huset medfører minstetakst kr 80.

Det er nå mulig å forhåndsbestille helgeparkering i parkeringshuset. 

P7, P8 og P10

Det er mulig å benytte parkeringsområdene P7, P8 og P10. P10 har blitt kraftig utvidet, og der er det stor kapasitet. Det går shuttlebuss fra P10 ca hvert 10 minutt i tidsrommet på hverdager kl. 02:30-00:45 og helger fra kl. 02:30-01:45. Taxi og buss kan benyttes som normalt. Det er nå mulig å forhåndsbooke parkering på P10. 

Personer med mobilitetsutfordringer bes bruke P7.

Kiss and fly

På dette området skal det IKKE parkeres – dette området er kun forbeholdt av og påstigning. Det er ikke anledning til å sitte å vente i bilen på dette området. Vi anbefaler å bruke P10 til av- og påstigning, og dermed bruke shuttlebusstilbudet derfra.

Kiss and fly er flyttet midlertidig til området ved Scandic hotell.

Parkerte biler i parkeringshuset under brannen

Parkeringshuset er hovedsakelig stengt inntil videre, men deler av det er frigitt av brannvesenet. De som har biler i denne delen har blitt kontaktet.

Når det gjelder den andre delen som ikke er frigitt er det foreløpig uavklart hvordan og når det er mulig å avklare hvilke biler som er skadet og ikke lenger er «kjørbare». Dette arbeidet vil ta litt tid, og vi venter på klarsignal fra brannvesen og Politi. Når avklaringene kommer vil det sendes kontaktinformasjon til de som har bilen sin i parkeringshuset, slik at de kan henvende seg til Apcoa Parking for å få mer informasjon om sin bil.

Parkerte biler på P7 uteområde under brannen

På grunn av brannen i parkeringshuset kan det ha oppstått støv, partikler og røyklukt o.l. på de kjøretøyene som var parkert mens brannen pågikk. Vi anbefaler derfor alle bileiere om å kontakte sitt eget forsikringsselskap for å få råd om hvordan de går frem før de starter opp bilen. Dette for å unngå at bilen blir ytterligere skadet enn de følgene den eventuelt har fått av brannen. Bilen vil være tilgjengelig når du ankommer til parkeringsområdet, men det er viktig å avklare situasjonen med eget forsikringsselskap.

Ytterligere informasjon til de som har booket parkering

For de som har en booket parkering i parkeringshuset med innkjøring i tiden fremover, så vil de motta en e-post fra Apcoa Parking om hvordan de skal forholde seg til dette. Hvis du har flere spørsmål angående booking kan du kontakte Apcoa Parking sitt kundesenter, se kontaktdetaljer under. Man kan fortsatt booke på andre parkeringsområder enn i p-huset.

Alternativ transport for de som ikke kan benytte sin bil

Passasjerer som skal lande og ikke får tilgang til sin bil kan søke andre transportmidler. Vi ber disse om å kontakte sitt forsikringsselskap. Taxi og buss kan benyttes som normalt.

Øvrige spørsmål om parkering

Eventuelle spørsmål om parkering på Stavanger lufthavn som ikke dekkes av denne orienteringen kan rettes til kundesenter hos Apcoa Parking. Vi ber om forståelse for at det kan være en del pågang og noe ventetid bør beregnes.

E-post: kundesenter@apcoa.no | Telefon: 22 05 75 00