Forflytningshemmet

Vi har 69 parkeringsplasser dedikert til forflytningshemmede. Ved parkering på HC-plassene, må gyldig HC-bevis ligge godt synlig i frontruten.

 På HC-plasser gjelder ordinær avgift, se pristabell.

Oversikt over parkeringsområder med HC-plasser:

  • P10 P-hus har 34 HC-plasser. Alle plassene finnes på felt 1H.
  • P11 P-hus har 6 HC-plasser.
  • P2 har 2 HC-plasser.
  • P3 har 2 HC-plasser.
  • P4 har 8 HC-plasser.
  • P6 har 2 HC-plasser.
  • P7 har 4 HC-plasser.
  • På korttidsparkeringens avgangsnivå er det reservert tre HC-plasser.
  • På korttidsparkeringens ankomstnivå er det reservert seks HC-plasser.