P-områdene

Området på nedre plan (P0) er primært forbeholdt kollektivtransport og levering/henting av cargo, men avstiging/påstiging inntil 5 minutter kan gjøres i kjørefelt lengst til venstre.

Korttid- og langtid (P1) nærmest terminalen

P1 har 360 plasser. Terminalbygget nås enkelt med inn-/utgang direkte inn i 2. etasje. Derfra kommer man ned i 1.etasje via trapp eller heis. 

Langtid P2 og P3 - rimelig ukesparkering

P2 har 180 plasser mellom Årøelva og E39. P3 har 50 plasser ved innkjøringen til flyplassen. 

P0 - korttid med begrenset kapasitet

P0 ligger på nedre plan ved terminalen. Her er det begrenset kapasitet, og det finnes noen oppmerkede plasser foran fraktbygg. Det er 2 plasser forbeholdt kjørende med redusert mobilitet.

5 minutter er gratis, deretter koster det 50,- per 20 minutter, og 150,- per time. Der er tillatt med rask avstiging/påstiging i venstre kjørefelt. Vis hensyn til kollektivtrafikk - det er ikke tillatt å parkere i midtre felt (kjørefelt) eller høyre felt (kollektivfelt).

Forflytningshemmede

Vi har reserverte plasser for forflytningshemmede ved terminalen på P1. I tillegg er det reservert 2 plasser på P0 på nedre plan.