Betingelser forhåndsreservasjon av parkering

Betingelsene angir rettigheter og plikter for forhåndsreservasjon av parkering for deg og for oss.

Kortversjon – for deg som har det travelt

  • Disse betingelsene er gjeldende for forhåndsreservasjon av parkering på Molde Lufthavn Årø.
  • Avinor er eieren av nettstedet du bestiller på samt parkeringsområdene, mens Apcoa Parking Norway AS (Europark) er selgeren av parkeringstjenestene og driver kundesenteret. Hvis du har spørsmål kan du se våre Spørsmål&Svar sider (FAQ) eller kontakte kundesenteret på kundesenter@apcoa.no eller (+47) 22 05 75 00.
  • Gjenkjenning av kjøretøy og reservasjon er basert på registreringsnummeret. Det er ditt ansvar at skiltnummeret som legges inn i reservasjonen er i overenstemmelse med kjøretøyet du benytter når du ankommer parkeringsområdet. Hvis du velger et annet kjøretøy enn det du har lagt inn i reservasjonen, må du gå inn og endre skiltnummeret i reservasjonen på forhånd.
  • De produkter og priser vi viser, er de som er tilgjengelig i den tidsperioden du har angitt.  Bestillinger må gjøres senest 5 timer før innkjøring. Dersom du forsøker å bestille mindre enn 5 timer før ønsket ankomst, vises ingen produkter. Vi anbefaler å være tidligere ute for å være sikret plass der du ønsker.
  • Endringer og kanselleringer må gjennomføres 24t før innkjøringstidspunktet i reservasjonen. Merk deg dette dersom du reserverer parkering tettere på din reise enn 24t.
  • Ved å akseptere disse kjøpsbetingelsene, tillater du Avinor å sende dine personlige data til Apcoa Parking Norway AS. Informasjonen vil kun bli benyttet i forhold til din bestilling.

1 Om nettstedet

Disse betingelser gjelder for parkeringsreservasjon gjennomført via www.avinor.no og alle andre nettadresser som drives av Avinor AS. I løpet av bestillingen rutes du videre til vår leverandør av betalingstjenester Nets.

Nettstedet www.avinor.no eies av Avinor AS som er et registrert selskap i Norge.
Avinor AS | Pb 150 | N-2061 Gardermoen | +47 815 30 550 | Org. nr. 985 198 292 MVA

Nettstedet https://avinor.no/flyplass/molde/parkering drives av Avinor AS for bl.a. salg av forhåndsbestilling av parkering. Det er Avinor som er eier av parkeringsområdene på lufthavnene.

2 Kontaktinformasjon kundesenter

Parkering på Molde Lufthavn Årø drives av parkeringsoperatøren Apcoa Parking Norway AS (Europark) som er selgeren av parkeringstjenestene inkl. forhåndsreservering av parkering på lufthavnen.

Apcoa Parking Norway AS | kundesenter@apcoa.no | (+47) 22 05 75 00 | Org. nr. 929 292 065 MVA | www.apcoa.no

3 Reservasjonsbekreftelse

Når du forhåndsbestiller parkering, vil du motta en bekreftelse på bestillingen til den e-postadressen du har oppgitt. Av denne vil alle detaljer i den aktuelle reservasjonen fremgå. Bekreftelsen er også din kvittering. Den inneholder et unikt referansenummer tilhørende din bestilling. Beskrivelse av hvordan du gjør det når du ankommer og forlater parkeringsområdet finnes i FAQ og på din reservasjonsbekreftelse.

Bestillingen kan ikke overføres fra deg til en annen person, til annet kjøretøy eller til en annen lufthavn eller parkeringsanlegg utenfor lufthavnen.

Merk: Ditt kjøretøy vil bli gjenkjent ved innkjøring til p-området basert på skiltnummeret. Vær sikker på at skiltnummeret du har oppgitt ved reservering er korrekt!

4 Parkeringsproduktene, priser og betaling

Når du har oppgitt ønsket tid, vil de parkeringstilbudene vi har tilgjengelig vises for deg. Hovedsakelig må en reservasjon gjennomføres senest 5 timer før den planlagte innkjøringen, men det kan være produkter som avviker fra dette. Dette vil stå i produktbeskrivelsen. Dersom du ikke får opp noen parkeringsprodukter, eller det produktet du ønsker ikke vises, kan det være du er for sent ute eller at produktet er utsolgt. Sjekk ved å velge en vilkårlig fremtidig dato.

Produkter kan ha minimum/maksimum parkeringstid som begrenser produktet. Dette vil også komme frem av produktbeskrivelsen.

Det er satt av et bestemt antall plasser til forhåndsreservering. Dersom du ikke finner det parkeringsproduktet du er på jakt etter, kan det være vi ikke har flere plasser å tilby for forhåndsreservering. Plassene som eventuelt er igjen på parkeringsområdet er holdt av til drop-in parkering.

Hvis du parkerer utover den tiden som du har reservert, vil dette resultere i en tilleggsperiode. Dette gjelder både dersom du kommer før reservert innkjøringstid eller etter reservert utkjøringstid. Du må betale for den ekstra tiden, uavhengig av årsaken til at parkeringstiden har blitt utvidet. Betaling for denne ekstra tiden gjøres på samme måte som drop-in parkering, se FAQ. Ekstratiden blir belastet etter normal pris på det aktuelle parkeringsområdet. Normal pris er tilgjengelig på parkeringsområdet og eller på våre nettsider.

En forhåndsreservering gjelder kun èn parkering. Det vil si èn innkjøring med den påfølgende utkjøringen. Man kan ikke kjøre inn og ut flere ganger på samme reservasjon. Dersom man kjører ut fra parkeringsområdet tidligere enn det man har reservert for, vil reservasjonen anses som avsluttet. Dersom man kjører inn igjen innenfor samme reservasjonstid vil dette starte en ny parkering som man vil bli belastet for.

Alle priser på nettsiden vises i norske kroner og inkluderer MVA. Transaksjonen vil være merket med «APCOA Park. MOL Lufthavn» på din faktura eller kvittering fra banken,.

Prisene for forhåndsreservering er varierende og kan avvike fra prisen for drop-in parkering. Prisen på du får på skjermen er kun gyldig på tidspunktet for bestilling og basert på ditt valg av dato, tidspunkt og produkt. Når du gjennomfører en reservasjon godtar du denne prisen på kjøpstidspunktet. Prisen kan være annerledes neste gang du reserverer parkering.

Kampanjetilbud innebærer en lovet pris på et gitt produkt i et begrenset tidsrom. Kommunikasjonen i vår markedsføring skal alltid være tydelig på disse kriteriene. Det er ikke mulig å få kampanjepriser utenfor gitt kampanjeperiode. Kampanjeprodukter vil ha begrenset antall og kan være utsolgt i deler av kampanjeperioden.

5  Endring, kansellering og refundering av forhåndsreservasjon

Beskrivelse på hvordan du endrer og kansellerer finnes i FAQ.

Du benytter samme nettsted for å endre eller kansellere din bestilling som be benyttet for reserveringen.

Merk: Endringer/kanselleringer gjennomføres 24 timer før innkjøringstidspunktet på reservasjonen.

Utover denne tidsfristen vil man ikke kunne gjennomføre en endring/kansellering. Reserveres parkeringen tettere opp mot innkjøringstidspunktet enn 24 timer, kan det være at man ikke får endret/kansellert den.

Enkelte parkeringsprodukter kan ikke kanselleres og/eller endres. Dette vil framkomme på produktbeskrivelsen.

Ved endring/kansellering kan det være du får penger til gode eller må betale et mellomlegg. Penger til gode blir automatisk overført til det betalingskortet du benyttet i løsningen for den originale reservasjonen.

Normalt er det ingen gebyrer for endring/kansellering. For enkelte parkeringsprodukter kan det likevel tilkomme, da vil dette være tydelig definert.

Merk:

a)    Ingen refusjon etter at din innkjøringsdato (beskrevet på bekreftelsen) er utgått eller dersom du ikke har endret/kansellert etter beskrivelsen ovenfor.

b)    Parkeringstid som er bestilt men ikke benyttet vil ikke bli refundert, med mindre du har endret bestillingen etter prosedyren ovenfor.

c)     Ingen refusjon med mindre du kan vise til en forhåndsbetalt bestillingsreferanse/kvittering med gyldig referansenummer. Refunderinger gjøres utelukkende til det kredittkort den originale betalingen var gjennomført med.

d)    Ingen erstatning eller refusjon som følge av mangler eller driftsavbrudd av booking-tjenesten (f.eks. tjenesten er utilgjengeligsom følge av feil eller oppgradering, feil på nettleser, feil i nettet o.l.).

e)    Ingen øvrige refunderinger vil bli gjort utover de beskrevet i disse vilkårene.

Dersom Avinor eller parkeringsoperatøren skulle komme til å kansellere din reservasjon for en årsak innenfor vår kontroll, vil vi refundere det mottatte beløpet på det samme kredittkortet som betalingen har skjedd fra. Vi er ikke forpliktet til å refundere avgifter for betaling med kort-selskap.

Avinor/parkeringsoperatøren påtar seg ikke ansvar for endringer som måtte følge av en hendelse utenfor rimelig kontroll. Eksempler på slike hendelser inkluderer krig, opprør, terrortrusler/aktivitet, arbeidskonflikter, naturkatastrofer, brann, ugunstige værforhold, offentlige reguleringer/tiltak og kansellering/endring av flyselskapers flight-planer. Vi vil ikke gjøre endringer eller kansellere din bestilling ved en slik hendelse. Slike endringer eller kanselleringer må du selv besørge. Vi er heller ikke forpliktet til refusjon av betaling i slike situasjoner.

6. Ditt kjøretøy og din parkering er ditt ansvar

Avinor og parkeringsoperatør er ikke ansvarlig for hvis du ikke rekker ditt fly eller check-in dersom du har satt av for kort tid til parkering/gangavstanden. Anslått normal avstand/tid til terminalen er beskrevet i produktbeskrivelsen. Sett også av en anslått tid for å finne parkeringsområdet og en ledig plass der, pakke bagasje ut av bilen, låse den og liknende. I høysesong (som ved de store ferietidene og høytidene) er det anbefalt å sette av ekstra god tid på grunn av høy trafikk.

Avinor og parkeringsoperatør påser at parkeringsområdene er så sikre og trygge som mulig. Likevel kan vi ikke garantere til enhver tid 100 % sikkerhet/trygghet på parkeringsområdene Når du har parkert ditt kjøretøy er det ditt ansvar å: låse det forskriftsmessig, omhyggelig lukke alle vinduer/dører/bagasjerom og liknende, sette på håndbrekk, sette på eventuell alarm, startsperre, rattlås og liknende. Ikke forlat dyr/kjæledyr eller personer igjen i bilen, påse at dine eiendeler er plassert i et låst forsvarlig rom og ikke er lett synlige samt sørg for at kjøretøyet er lovlig forsikret.

Avinor/parkeringsoperatør kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår på kjøretøyet eller eiendeler ved unnlatelser av å følge det ovennevnte. Avinor/parkeringsoperatør tar heller ikke ansvar for: skader på ditt kjøretøy (enten det er uforskyldt eller hærverk), tyveri av eller fra ditt kjøretøy under den tiden det har stått parkert, med mindre slik skade eller tyveri er forårsaket av uaktsomhet av Avinor/Selger og da bare i den utstrekning at denne uaktsomheten direkte har medført skaden/tyveriet.

Alle skader eller tyveri fra ditt kjøretøy som skjedde under ditt opphold skal meldes til parkeringsoperatøren før du forlater parkeringsområdet. Se kontaktdetaljer over.  

Du må kjøre forsiktig og ansvarlig på parkeringsområdene og lufthavnsområdene forøvrig. Du må også sørge for at barn og dyr er under oppsyn når de ferdes i parkeringsanleggene og området rundt. Det er mye trafikk på en lufthavn.

Du må overholde all skilting og andre instruksjoner når du ferdes på parkeringsområdet og på lufthavnens områder forøvrig.

Hvis du ikke kan hente bilen din før det har gått 30 døgn etter reservert utkjøringsdato, må du ta kontakt med parkeringsoperatør og spesifisere følgende: Kjøretøyets merke/type, skiltnummer og andre kjennetegn, parkeringsområde og omtrentlige posisjon på området , årsaken til at du ble forhindret fra å hente kjøretøyet, samt informasjon om forventet dag du vil være tilbake for å hente det , nye kontaktdata (telefon, adresse, e-post) dersom disse er endret fra opprinnelig bestilling

I tilfeller hvor vi ikke mottar varsel som nevnt over, anses bilen som forlatt. Vi vil da ha rett til å taue bort bilen for eiers regning samt belaste eieren for medgått parkeringstid.

All parkering reservert her er regulert innenfor skiltgjenkjenningsanlegg i lufthavnen. Dette betyr at det ikke foregår normal parkeringskontroll på områdene. Dersom du parkerer på reserverte plasser uten å ha rett til det, vil man bli ilagt kontrollavgift. Reserverte plasser kan være for eksempel HC plasser (du må ha gyldig HC kort i bilen), plasser for EL-bil og liknende. Reserverte plasser er alltid godt merket.

For øvrig gjelder «Standardvilkår for parkering» (se www.parkeringsklagenemnda.no) ved bestilling av parkeringsplass. Ved reservering, parkering og ferdsel på parkeringsområdet anses disse vilkår akseptert. Ved motstrid mellom disse vilkårene og «Standardvilkår for parkering», går standardvilkårene foran.

7. Generelt

Alle kjøpsavtaler gjort mellom deg og Selger via nettsiden er underlagt norsk lovgivning.

Disse vilkårene refererer kun til visning av dette nettstedet. Egne vilkår gjelder for premietrekninger, konkurranser og kampanjer, så vel som til produkter og tjenester som selges. I tilfeller der det gjelder andre vilkår enn disse, vil dette spesifiseres klart og tydelig.

All personlig informasjon du gir oss når du bruker dette Nettstedet vil bli brukt i henhold til våre retningslinjer for personvern. Ved bruk av Nettstedet aksepterer du våre retningslinjer og vilkår for personvern. Retningslinjene kan du lese mer om i detalj ved å gå inn på linken «Personvern».

Når du besøker eller bruker et av våre nettsteder, aksepterer du at du bare kan gjøre dette til privat bruk. Det er ikke lov å kopiere, distribuere, endre, publisere, linke eller bruke noe av den informasjonen som finnes her bortsett fra til eget privat bruk, med mindre Avinor har gitt skriftlig tillatelse til slik bruk. Bruk av et hvilket som helst verktøy for å overvåke eller forstyrre vårt nettsted er forbudt. Du forstår og aksepterer at Avinor kan ekskludere deg fra sitt nettsted uten forutgående varsel hvis du misbruker eller bryter vilkårene for bruk. Ved misbruk kan Avinor anmelde saken til politiet og ta rettslige skritt for å få kompensasjon for eventuelt økonomisk tap eller skade.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene når det er behov for dette. Vilkårene for en reservasjon er dem som var lagt ut på bestillingstidspunktet. Ikke anta at vilkårene som gjaldt ved en tidligere reservasjon fortsatt gjelder ved neste bestilling. Vi anbefaler derfor at du alltid leser disse vilkårene før en ny bestilling for å forvisse deg om at du aksepterer dem.