Hittegods

Har du mistet eller glemt noe på reisen?

Gjenstander som blir glemt på flyplassen og i fly, blir levert inn til lufthavnvakta.

Kontakt lufthavnvakta:
Telefon: 67 03 23 10

Det kan ta fra 1 til 3 dager fra en gjenstand blir glemt til den er funnet og levert inn til hittegods.