Ordinære priser

Fri gjennomkjøring 10 minutter.

Ved utkjøring innen gjennomkjøringstid belastes du ikke. Hvis du oppholder deg på området lenger enn dette, vil parkeringen starte å telle fra innkjøringstidspunktet. Gjennomkjøringstiden trekkes ikke fra.

Ordinære priser (uten forhåndsbestilling)

P4  
Tid Pris
Pr. påbegynte 10 min 0 kr
Pr. påbegynte 30 min 35 kr
Makspris innenfor 24 timer 210 kr
Makspris innenfor 1 uke (8 døgn) 990 kr
Deretter makspris pr. påbegynte uke (7 døgn) 790 kr
   
Prisene er inkl. mva. og gjelder sammenhengende parkering  
P5  
Tid Pris
Pr. påbegynte 10 min 0 kr
Pr. påbegynte 30 min 35 kr
Makspris innenfor 24 timer 150 kr
Makspris innenfor 1 uke (8 døgn) 690 kr
Deretter makspris pr. påbegynte uke (7 døgn) 490 kr
   
Prisene er inkl. mva. og gjelder sammenhengende parkering