Planer og dokumenter

This page is only available in Norwegian

Masterplan

Masterplan for Trondheim lufthavn Værnes er utarbeidet for å trygge det fremtidige ekspansjonsbehovet til lufthavnen, slik at lufthavnen skal kunne ivareta  regionens framtidige utviklingsbehov. Planen er et innspill til ulike eksterne planleggingsprosesser som regional- og kommunal planlegging og beslutningstaking, og har en tidshorisont fram mot 2060.

Foreliggende Masterplan for Trondheim lufthavn, Værnes redegjør detaljert for de nødvendige tiltakene på flyplassen fra 2019 til 2040.