Planer og dokumenter

Masterplan

Masterplan for Trondheim lufthavn Værnes er utarbeidet for å trygge det fremtidige ekspansjonsbehovet til lufthavnen, slik at lufthavnen skal kunne ivareta  regionens framtidige utviklingsbehov. Planen er et innspill til ulike eksterne planleggingsprosesser som regional- og kommunal planlegging og beslutningstaking, og har en tidshorisont fram mot 2060.

Foreliggende Masterplan for Trondheim lufthavn, Værnes redegjør detaljert for de nødvendige tiltakene på flyplassen fra 2019 til 2040. 

 

Lufthavndirektør
Marit Helene Stigen
Telefon 480 07 902