Planer og dokumenter

Masterplan

Masterplan for Trondheim lufthavn Værnes er utarbeidet for å trygge det fremtidige ekspansjonsbehovet til lufthavnen, slik at lufthavnen skal kunne ivareta  regionens framtidige utviklingsbehov. Planen er et innspill til ulike eksterne planleggingsprosesser som regional- og kommunal planlegging og beslutningstaking, og har en tidshorisont fram mot 2060.

Foreliggende Masterplan for Trondheim lufthavn, Værnes avløser Masterplan av 20. mai 2009.  Masterplanen redegjør relativt detaljert for de nødvendige tiltakene på flyplassen de første fem årene, fra 2012 til 2016. 

Konstituert lufthavnssjef
Thomas Wintervold
Telefon 481 61 139