Flystøy

This page is only available in Norwegian

Støy

Støy fra lufthavnen skyldes i hovedsak fly som lander, tar av eller takser.

Eksempler på tiltak mot flystøy:

  • Mer støysvake motorer
  • Start- og landingsrutiner som reduserer støyen
  • Begrenset trafikk om natten
  • Støyvoller og plassering av bygg slik at de fungerer som støyskjerming Fasadeisolering av boliger

For henvendelser vedrørende støy, kontakt fagansvarlig ytre miljø.