Flystøy

Støy

Støy fra lufthavnen skyldes i hovedsak fly som lander, tar av eller takser.

Eksempler på tiltak mot flystøy:

  • Mer støysvake motorer
  • Start- og landingsrutiner som reduserer støyen
  • Begrenset trafikk om natten
  • Støyvoller og plassering av bygg slik at de fungerer som støyskjerming Fasadeisolering av boliger

For henvendelser vedrørende støy, kontakt fagansvarlig ytre miljø.

Fagansvarlig Ytre Miljø
Anne Orderdalen Steen
Telefon 476 44 513