Byggerestriksjoner

This page is only available in Norwegian

Building Restriction Areas (BRA) er områda rundt flyplassar og navigasjonsanlegg der bygg og konstruksjonar vil kunne forstyrre signala mellom flya og systema på bakken. I desse områda vil det kunne vere restriksjonar på plassering og høgd for bygg.

Ynskjer du å bygge i eit BRA-område, må planane til høyring hjå spesialistar i Avinor, som vurderer om konstruksjonen kan forstyrre flysignala.

BRA-kart over områda rundt Avinor sine flyplassar

Slik les du BRA-kart