Byggerestriksjoner

Building Restriction Areas (BRA) er områda rundt flyplassar og navigasjonsanlegg der bygg og konstruksjonar vil kunne forstyrre signala mellom flya og systema på bakken. I desse områda vil det kunne vere restriksjonar på plassering og høgd for bygg.

Ynskjer du å bygge i eit BRA-område, må planane til høyring hjå spesialistar i Avinor, som vurderer om konstruksjonen kan forstyrre flysignala.

BRA-kart over områda rundt Avinor sine flyplassar

Slik les du BRA-kart