Management

Airport Manager
Arne Johan Johnsen
Operation Manager
Magne Ryggetangen
Leder Forretningsutvikling og administrasjon
Ellen Gjerde