Ledelsen

Lufthavnsjef
Arne Johan Johnsen
Telefon 67 03 04 01
Mobil 909 11 771
Leder Forretningsutvikling og administrasjon
Ellen Gjerde
Telefon 67 03 04 05
Mobil 901 92 760
Driftsjef
Håkon Andreassen
Driftsjef +47 67 03 04 02