Ledelsen

Lufthavnsjef
Arne Johan Johnsen
Telefon 67 03 04 01
Mobil 909 11 771
Driftssjef
Magne Ryggetangen
Telefon 67 03 04 02
Mobil 913 27 170
Leder Forretningsutvikling og administrasjon
Ellen Gjerde
Telefon 67 03 04 05
Mobil 901 92 760